เปิดโหมดเปิดใช้งานเท่านั้นใน iTunes

หากโรงเรียนหรือบริษัทของคุณจำเป็นต้องตั้งค่าและเปิดใช้งานอุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch หลายเครื่อง ให้ใช้โหมดเปิดใช้งานเท่านั้นใน iTunes

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบประจำบริษัทและโรงเรียน หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบุคคล

โหมดเปิดใช้งานเท่านั้นมีไว้สำหรับบริษัทและสถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบไร้สายและต้องใช้ iTunes แทน โหมดเปิดใช้งานเท่านั้นจะทำให้ iTunes ไม่สามารถซิงค์หรือสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ได้ 

ก่อนทำตามขั้นตอนในบทความนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด

เปิดโหมดเปิดใช้งานเท่านั้น

บน Mac

1. ออกจาก iTunes

2. ไปที่ แอพพลิเคชั่น > ยูทิลิตี้

3. เปิดเทอร์มินัลแล้วป้อน:

defaults write com.apple.iTunes StoreActivationMode -integer 1

4. กด Enter

บน PC

1. ออกจาก iTunes

2. เปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง

3. ที่พร้อมท์คำสั่งให้ป้อน:

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt StoreActivationMode 1

4. กด Enter

iOS 10 ขึ้นไปจะต้องใช้ iTunes 12.5 ขึ้นไปที่ทำงานบน Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10

ปิดโหมดเปิดใช้งานเท่านั้น

หาก iTunes อยู่ในโหมดเปิดใช้งานเท่านั้นและคุณพยายามซิงค์ iPhone, iPad หรือ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า

"[อุปกรณ์] นี้เปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อย ขอให้คุณยกเลิกการเชื่อมต่อ [อุปกรณ์] นี้เดี๋ยวนี้"

หากต้องการซิงค์และสำรองข้อมูล ให้ปิดโหมดเปิดใช้งานเท่านั้น

บน Mac

เปิดเทอร์มินัลแล้วป้อน:

defaults write com.apple.iTunes StoreActivationMode -integer 0

บน PC

เปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งแล้วป้อน:

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt StoreActivationMode 0

 

วันที่เผยแพร่: