ชาร์จ iPhone ของคุณด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟของ iPad หรือโน๊ตบุ๊ค Mac

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB ของ Apple กับ iPad และโน๊ตบุ๊ค Mac เพื่อชาร์จ iPhone, iPod, Apple Watch, AirPods และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple ได้

     อะแดปเตอร์แปลงไฟ

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB ของ Apple ขนาด 10 วัตต์และ 12 วัตต์เพื่อชาร์จ iPad, iPhone, iPod, Apple Watch และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของ Apple อย่าง AirPods และ Siri Remote ได้ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟด้วยสาย USB เป็น Lightning, สาย 30 พินเป็น USB หรือที่ชาร์จ Apple Watch ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ 

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C บางรุ่นและสาย USB-C เป็น Lightning ของ Apple สามารถชาร์จแบบเร็วได้กับ iPhone และ iPad บางรุ่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: