Mac Pro (ต้นปี 2009), Mac Pro (กลางปี 2010), Mac Pro (กลางปี 2012): การกำหนดค่าจอแสดงผลที่รองรับ

เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าการ์ดแสดงผลและจอแสดงผลที่รองรับสำหรับ Mac Pro (ต้นปี 2009), Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012) ที่กำหนดค่าด้วยการ์ดแสดงผล ATI Radeon HD 5770 หรือ Radeon HD 5870
 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ระบบ Mac Pro (กลางปี 2010) และ Mac Pro (กลางปี 2012) ตามมาตรฐานแล้วจะมาพร้อมกับการ์ดแสดงผล ATI Radeon HD 5770 แต่อาจถูกกำหนดค่าด้วยการ์ดแสดงผล ATI Radeon HD 5870 หรือการ์ด ATI Radeon HD 5770 สองการ์ด  การ์ดแสดงผล ATI Radeon HD 5770 ต้องมีการเชื่อมต่อพลังงานเสริมหนึ่งการเชื่อมต่อและ ATI Radeon HD 5870 ต้องมีสองการเชื่อมต่อ Mac Pro (กลางปี 2010) จะมาพร้อมกับพอร์ตพลังงานเสริมสองพอร์ต 

Mac Pro (ต้นปี 2009) สามารถกำหนดค่าด้วยชุดอัปเกรดการ์ดแสดงผล ATI Radeon HD 5870 ซึ่งต้องใช้การเชื่อมต่อพลังงานเสริมทั้งสองการเชื่อมต่อ

แต่ละการ์ดเหล่านี้จะมีเอาท์พุต Mini DisplayPort สองเอาท์พุตและเอาท์พุต Dual-link DVI หนึ่งเอาท์พุตสำหรับพอร์ตวิดีโอทั้งหมดสามพอร์ต ทั้งสามพอร์ตมีพร้อมให้ใช้งานสำหรับการใช้งานพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่อ

  • เมื่อต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผล Mini DisplayPort สองจอและจอแสดงผล DVI สูงสุด 30 นิ้วพร้อมๆ กัน ให้ใช้พอร์ตโดยไม่มีอะแดปเตอร์
  • เมื่อต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผล DVI สองจอ ให้ใช้พอร์ต Dual-link DVI และ Mini DisplayPort to DVI Adapter ของ Apple หรือ Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter ของ Apple (จำหน่ายแยกต่างหาก)
  • เมื่อต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผล DVI สามจอพร้อมๆ กัน คุณต้องใช้ Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter ของ Apple สองตัว (จำหน่ายแยกต่างหาก)
  • เมื่อต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผล VGA ถึงสามจอพร้อมๆ กัน ให้ใช้ Mini DisplayPort to VGA Adapter และ DVI to VGA Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก)

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Mini DisplayPort to DVI Adapter ของ Apple ระบบจะรองรับเพียงจอแสดงผลสองจอเท่านั้นในพอร์ตทั้งสามพอร์ต หากคุณกำลังเชื่อมต่อจอแสดงผลสามจอ จอแสดงผล DVI ใดก็ตามต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต Dual-Link DVI หรือต้องใช้ Mini DisplayPort to Dual-Link Adapter ของ Apple

ตัวอย่าง:

  Mini DisplayPort Mini DisplayPort Dual-Link DVI
จอแสดงผล Mini DisplayPort สองจอ และจอแสดงผล DVI สูงสุด 30 นิ้ว เชื่อมต่อกับจอแสดงผล เชื่อมต่อกับจอแสดงผล เชื่อมต่อกับจอแสดงผล
จอแสดงผล DVI สองจอ ใช้ Mini DisplayPort กับ DVI Adapter หรือ
ใช้ Mini DisplayPort กับ Dual-Link DVI Adapter
ไม่ใช้ เชื่อมต่อกับจอแสดงผล
จอแสดงผล DVI สามจอ ใช้ Mini DisplayPort กับ Dual-Link DVI Adapter ใช้ Mini DisplayPort กับ Dual-Link DVI Adapter เชื่อมต่อกับจอแสดงผล
จอแสดงผล VGA สามจอ ใช้ Mini DisplayPort กับ VGA Adapter ใช้ Mini DisplayPort กับ VGA Adapter ใช้ DVI กับ VGA Adapter
วันที่เผยแพร่: