Magic Trackpad: วิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง

เรียนรู้วิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องบน Magic Trackpad

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณได้ในหลายตำแหน่ง:

  • ที่ด้านนอกของผลิตภัณฑ์
  • บนบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์
  • ในใบเสร็จ (หรือใบแจ้งหนี้) ต้นฉบับ

ที่ด้านนอกของผลิตภัณฑ์

หมายเลขประจำเครื่องบน Magic Trackpad ของ Apple จะอยู่ด้านล่างใกล้กับปุ่มเปิดปิด

เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่อง ให้หงาย Magic Trackpad ขึ้นและวางไว้บนผ้าไม่มีขนหรือพื้นผิวที่มีการป้องกันอื่นๆ หมายเลขประจำเครื่องจะถูกสลักไว้บนโครงอลูมิเนียมใกล้กรอบ ตามที่แสดงไว้ในภาพด้านล่าง

ตำแหน่งของหมายเลขประจำเครื่องบน Magic Trackpad

บนบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์

หากคุณยังคงเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนฉลากบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์

ในใบเสร็จ (หรือใบแจ้งหนี้) ต้นฉบับ

ผู้ค้าปลีกบางรายอาจระบุหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Trackpad ของคุณไว้ในใบเสร็จ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บางครั้งหมายเลขทะเบียนของ AppleCare และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่ไม่ใช่ตัวอักษร "O"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหาหมายเลขประจำเครื่องของ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ ของ Apple

วันที่เผยแพร่: