หากคุณใช้ FaceTime และ iMessage หลังไฟร์วอลล์

คุณสามารถใช้ FaceTime และ iMessage ได้กับเครือข่ายส่วนใหญ่ หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่อยู่หลังไฟร์วอลล์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานพอร์ตบางพอร์ต

บางเครือข่ายใช้ไฟร์วอลล์เพื่อรักษาความปลอดภัย ไฟร์วอลล์จะบล็อคการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบางอย่างไม่ให้เข้าหรือออกจากเครือข่าย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะรับส่งผ่านไฟร์วอลล์โดยใช้พอร์ตต่างๆ ดังนั้น เมื่อใช้ FaceTime และ iMessage หลังไฟร์วอลล์บางตัว คุณอาจต้องขอให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเปิดใช้งานพอร์ตดังต่อไปนี้

FaceTime iMessage
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 3478 ถึง 3497 (UDP)
  • 5223 (TCP)
  • 16384 ถึง 16387 (UDP)
  • 16393 ถึง 16402 (UDP)
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 5223 (TCP)

การส่งและรับวิดีโออาจใช้พอร์ตอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า NAT ของเราเตอร์และเครือข่ายที่คุณใช้งาน คุณสมบัติบางอย่างของเราเตอร์ เช่น Port Mapping, SIP Dropping หรือการเปิดพอร์ตมีเดียแบบไดนามิก อาจรบกวนการใช้ FaceTime และ iMessage ได้ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการส่งต่อพอร์ต โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

หากคุณใช้เครือข่าย Wi-Fi ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับสำหรับเราเตอร์และจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi

 

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: