รวบรวมและใช้ iTunes Diagnostics ใน iTunes สำหรับ Windows

iTunes สำหรับ Windows มี iTunes Diagnostics ใช้แอพเพื่อระบุปัญหาต่างๆ

iTunes Diagnostics จะรวบรวมและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้ ใช้ข้อมูลที่ iTunes Diagnostics ให้มาในการระบุปัญหา จากนั้นใช้บทความที่ระบุใน iTunes Diagnostics หรือส่วนดูเพิ่มเติมด้านล่าง หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาของ Apple เพื่อแก้ไขปัญหา

เรียกใช้งาน iTunes Diagnostics

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. เปิด iTunes 
  3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกวิธีใช้ > สั่งทำงานการวินิจฉัย
  4. เลือกการทดสอบหนึ่งรายการหรือทั้งหมด แล้วคลิกถัดไป
  5. เรียกใช้งานการทดสอบ หลังจากที่คุณดำเนินการทดสอบแต่ละรายการเสร็จแล้ว คุณอาจเห็นลิงก์ไปยังบทความบริการช่วยเหลือ ซึ่งสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่พบได้

บันทึกผลลัพธ์

เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อมูลสรุปผลลัพธ์

  • หากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลสรุปเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่น ให้คลิก "คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด" จากนั้นคุณสามารถวางข้อมูลสรุปในโปรแกรมอื่นหรือในตัวแก้ไขข้อความได้
  • หากต้องการบันทึกข้อมูลสรุปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกบันทึก ไฟล์ที่ชื่อ "iTunes Diagnostics.rtf" และ "iTunes Diagnostics.spx" จะได้รับการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูไฟล์ RTF ได้ด้วยตัวแก้ไขข้อความ และสามารถแชร์ทั้งสองไฟล์กับที่ปรึกษาของ Apple ได้

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: