ตั้งค่าประสิทธิภาพด้านกราฟิกบน MacBook Pro

ดูวิธีปรับประสิทธิภาพด้านกราฟิกบน MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro หลายรุ่นจะมีกราฟิกสองระบบคือ กราฟิกโปรเซสเซอร์ในตัวและกราฟิกโปรเซสเซอร์แบบแยก และคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านกราฟิกระหว่างระบบทั้งสองให้เหมาะสม

ค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะเปิดตัวเลือก "การสลับกราฟิกอัตโนมัติ" ไว้ เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสลับไปใช้ระบบกราฟิกที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้ตัวเลือกนี้ยังสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุดได้อีกด้วย 

หน้าต่างการตั้งค่าแบตเตอรี่ของ macOS ที่มีการเลือก

หากคุณต้องการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกแบบแยกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลอดเวลา ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกแบตเตอรี่ คลิกแท็บแบตเตอรี่ จากนั้นยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายการสลับกราฟิกอัตโนมัติ ในการตั้งค่า macOS Catalina 10.15 และก่อนหน้า การตั้งค่านี้จะอยู่ในการตั้งค่าตัวช่วยประหยัดพลังงาน

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกเข้ากับ Mac คอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงจนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจอแสดงผล

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากราฟิกได้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกการสลับกราฟิกอัตโนมัติ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีกราฟิกเพียงระบบเดียว


วันที่เผยแพร่: