เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC หมายถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ชุดควบคุมการจัดการระบบ (SMC) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel SMC คือไมโครคอนโทรลเลอร์บนเมนบอร์ดที่ควบคุมฟังก์ชั่นการใช้พลังงานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ SMC จะควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึง:

 • การจัดการพลังงานและความร้อน ไฟ LED ขณะพักเครื่อง และแบตเตอรี่
 • ควบคุมพัดลม รองรับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน เซ็นเซอร์วัดแสงภายนอก (ALS) และสวิตช์เปิดปิด

เคล็ดลับ: ให้พิมพ์หรือจดคำแนะนำไว้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการติดตั้งการอัปเดต

หมายเหตุ: อุปกรณ์ USB และ FireWire บางชนิดอาจทำให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ติดตั้งผิดปกติ ให้ถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นแล้วใช้เฉพาะแป้นพิมพ์และเมาส์ของ Apple เท่านั้นเพื่อปรับใช้การอัปเดต

พิจารณาว่ามีการอัปเดตให้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

 1. โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์ EFI และ SMC สำหรับ Mac ที่ใช้ Intel เพื่อพิจารณาว่ามีการอัปเดตให้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่  และคุณสามารถเลือก Apple () > การอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อดูว่ามีการอัปเดต EFI สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นการอัปเดตซอฟต์แวร์

 1. ปิดแอปพลิเคชั่นใดๆ ที่เปิดอยู่ จากนั้นดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ SMC ที่มีให้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ การดาวน์โหลดของ Apple
 2. ตัวดาวน์โหลดจะวางภาพดิสก์พร้อมตัวติดตั้งในโฟลเดอร์การดาวน์โหลดของคุณหรือตำแหน่งที่ระบไว้ในแท็บ ทั่วไป ภายใต้ Safari > การตั้งค่า หากคุณดาวน์โหลดภาพดิสก์ผ่าน Safari Safari จะแจ้งให้คุณทราบว่าแอปพลิเคชั่นนั้นอยู่ในภาพดิสก์ คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

ใช้แอปพลิเคชั่นการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อติดตั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC

 1. หาก "เปิดไฟล์ที่เก็บเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว" เปิดใช้งานอยู่ในการตั้งค่า Safari ไฟล์ภาพดิสก์จะเชื่อมต่อเอง หากการตั้งค่านั้นไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ใน Safari ให้คลิกสองครั้งที่ภาพดิสก์เพื่อเชื่อมต่อ
 2. คลิกสองครั้งที่ไฟล์ SMC Update.pkg
 3. คลิก ดำเนินการต่อ เมื่อหน้าจอต้อนรับปรากฏขึ้น
 4. คลิก ดำเนินการต่อ หลังจากหน้าจอข้อมูลแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตให้กับคุณ
 5. หากข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ  ยินยอมตามเงื่อนไขด้วยการคลิก ยินยอม
 6. หน้าจอ "ติดตั้งแบบมาตรฐาน" จะปรากฏขึ้น  ซึ่งจะติดตั้งซอฟต์แวร์การอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC ในพื้นที่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ  ไฟล์นี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น  คลิก ติดตั้ง
 7. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณและคลิก ตกลง
 8. คลิก ดำเนินการติดตั้งต่อไป เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น แจ้งคุณว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
 9. คลิก รีสตาร์ท เพื่อดำเนินการด้วยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC เมื่อกล่องโต้ตอบ การติดตั้งเสร็จสิ้น ปรากฏขึ้น
 10. หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำและอาจจะดำอยู่อย่างนั้นนานหลายวินาที  จะมีเสียงดังยาวหนึ่งครั้ง  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทพร้อมหน้าจอสีเทาและโลโก้ Apple แถบดำเนินการที่ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์ SMC กำลังทำงานอยู่
 11. พัดลมคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานที่ความเร็วสูงสุดระหว่างการอัปเดตแต่ควรจะกลับเป็นความเร็วปกติเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ข้อความสำคัญ: อย่าขัดจังหวะกระบวนการอัปเดตนี้ หมายเหตุ: หากตัวแสดงความคืบหน้าไม่ปรากฏขึ้นและพัดลมของคุณไม่ทำงานที่ความเร็วสูงสุด แสดงว่าน่าจะกำลังปรับใช้การอัปเดตกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก การอัปเดตซอฟต์แวร์ จากเมนู Apple () และพยายามจะเรียกใช้การอัปเดตอีกครั้ง หรือ ดาวน์โหลด และปรับใช้การอัปเดตอีกครั้งด้วยตนเอง
 12. คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทอีกครั้งเมื่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จำเป็นต้องมี ดิสก์หรือพาร์ติชั่นที่จัดรูปแบบ Macintosh

วันที่เผยแพร่: