การใช้คำสั่ง sudo ใน Terminal ต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

ในการเรียกใช้คำสั่ง sudo ใน Terminal บน Mac ของคุณ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีรหัสผ่าน

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Mac โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ คุณจะสามารถใช้คำสั่ง sudo ในแอพ Terminal เพื่อใช้คำสั่งในฐานะผู้ใช้อื่น เช่น ผู้ใช้ระดับรูท หลังจากที่คุณป้อนคำสั่ง Terminal จะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านบัญชีของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณไม่มีรหัสผ่าน ให้เพิ่มหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่ม จากนั้นคุณจะสามารถเรียกใช้คำสั่ง sudo ใน Terminal ได้

Terminal จะไม่แสดงรหัสผ่านขณะที่คุณพิมพ์ หากคุณป้อนรหัสผ่านผิดหรือเว้นว่างไว้ จะไม่มีการเรียกใช้คำสั่ง และ Terminal จะขอให้คุณลองอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: