ตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณกำลังจะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่

หากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องอื่นไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS เครื่องเดิมแล้วเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนคอนเทนต์ไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

หากคุณกำลังตั้งค่าอุปกรณ์ iOS เครื่องแรกของคุณ

หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณแล้ว แต่ต้องการเริ่มใหม่หมด ให้ดูวิธีลบข้อมูลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดอุปกรณ์

คุณจะเห็นคำว่า "สวัสดี" ในหลายๆ ภาษา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น หากคุณตาบอดหรือมองเห็นได้ไม่ชัด คุณสามารถเปิด VoiceOver หรือซูมจากหน้าจอสวัสดีได้

เมื่อเครื่องถาม ให้เลือกภาษาที่จะใช้ จากนั้นแตะประเทศหรือภูมิภาคของคุณ สิ่งนี้จะมีผลต่อลักษณะการแสดงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงวันที่ เวลา รายชื่อ และข้อมูลอื่นๆ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ หากอุปกรณ์ของคุณเปิดไม่ติด หรือหากเครื่องถูกปิดใช้งานไว้หรือเรียกขอรหัส

 

หากคุณมีอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้ iOS 11 ให้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

หากคุณมีอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้ iOS 11 คุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องนั้นตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณได้โดยอัตโนมัติโดยใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว นำอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมาอยู่ใกล้กัน จากนั้นทำตามคำแนะนำ 

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ iOS 11 เครื่องอื่น ให้แตะตั้งค่าด้วยตนเองเพื่อดำเนินการต่อ

เปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ iTunes เพื่อเปิดใช้งานและดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณต่อไป 

แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการใช้หรือเลือกตัวเลือกอื่น หากคุณกำลังตั้งค่า iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดของคุณก่อน

ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ หรือหากคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน iPhone ของคุณได้

 

ตั้งค่า Touch ID หรือ Face ID และสร้างรหัส

บนอุปกรณ์บางเครื่อง คุณสามารถตั้งค่า Touch ID หรือ Face ID ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์และดำเนินการซื้อได้ แตะดำเนินการต่อแล้วทำตามคำแนะนำ หรือแตะตั้งค่าภายหลัง

จากนั้น ให้ตั้งค่ารหัสหกหลักเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ คุณต้องใช้รหัสเพื่อใช้คุณสมบัติต่างๆ อย่างเช่น Touch ID, Face ID และ Apple Pay หากคุณต้องการใช้รหัสสี่หลัก รหัสแบบกำหนดเอง หรือไม่ใช้รหัส ให้แตะตัวเลือกรหัส

กู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ของคุณ

หากคุณมีข้อมูลสำรอง iCloud หรือ iTunes หรืออุปกรณ์ Android คุณสามารถกู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณได้

หากคุณไม่มีข้อมูลสำรองหรืออุปกรณ์เครื่องอื่น ให้เลือกตั้งค่าเป็น [อุปกรณ์] เครื่องใหม่

 

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หรือแตะ "ไม่มี Apple ID หรือลืม" จากตรงจุดนั้น คุณสามารถกู้คืน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณ สร้าง Apple ID หรือตั้งค่าในภายหลังได้ หากคุณใช้ Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะ "ใช้ Apple ID ที่แตกต่างกันสำหรับ iCloud และ iTunes"

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ระบบอาจขอรหัสการตรวจสอบยืนยันจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ

 

ตั้งค่า Siri และอุปกรณ์เครื่องอื่น

ต่อจากนั้น ระบบจะขอให้คุณตั้งค่าหรือเปิดใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ อย่างเช่น Siri สำหรับอุปกรณ์บางรุ่น ระบบจะขอให้คุณพูดวลีบางวลีเพื่อให้ Siri รู้จักเสียงของคุณ

หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่า Apple Pay และพวงกุญแจ iCloud

เลือกการตั้งค่าสำหรับการวิเคราะห์แอพ, True Tone และปุ่มโฮม

ตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลกับนักพัฒนาแอพหรือไม่

ต่อจากนั้น ให้เปิด True Tone หาก iPhone หรือ iPad ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ True Tone จะปรับสีและความเข้มของจอแสดงผลเพื่อทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

หากคุณมี iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus คุณสามารถปรับการกดสำหรับปุ่มโฮมของคุณได้ หากคุณมี iPhone X ให้ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนิ้วที่คุณสามารถใช้ได้

ทำต่อจนเสร็จ

แตะเริ่มต้นกันเพื่อเริ่มใช้อุปกรณ์ของคุณ ทำสำเนาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยโดยการสำรองข้อมูล และดูเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ในคู่มือผู้ใช้สำหรับ iPhoneiPad หรือ iPod touch

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ iPhone ให้ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าและใช้ iPhone ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: