ตั้งค่า iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณกำลังจะเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่

หากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องอื่นไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS เครื่องเดิมแล้วเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนเนื้อหาไปที่อุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

หากคุณกำลังจะตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ของคุณ

หากคุณได้ตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ของคุณแล้วแต่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ให้ดูสิ่งที่ต้องทำ หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ของคุณ

เปิดเครื่อง

คุณจะเห็นคำว่า "สวัสดี" ในหลายๆ ภาษา กดปุ่มโฮมเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ แล้วเริ่มการตั้งค่า

หากคุณเป็นผู้พิการทางสายตาหรือมองเห็นได้ไม่ชัด คุณสามารถเปิด VoiceOver หรือซูมจากหน้าจอ "สวัสดี" ได้

รับความช่วยเหลือหากอุปกรณ์ของคุณเปิดไม่ติดหรือหากปิดใช้งานไว้หรือเรียกขอรหัส


 

เลือกภาษาและประเทศ หรือภูมิภาคของคุณ

เมื่อเครื่องถาม ให้เลือกภาษาที่จะใช้ จากนั้นแตะประเทศหรือภูมิภาคของคุณ วิธีการนี้จะมีผลต่อลักษณะการแสดงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงวันที่ เวลา รายชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ด้วย
 

เปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ iTunes เพื่อเปิดใช้งานและดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณต่อไป 

แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการใช้หรือเลือกตัวเลือกอื่น หากคุณกำลังตั้งค่า iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Celluar) คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดของคุณก่อน

จากนั้นตัดสินใจเกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คุณต้องใช้ในแอพอย่างแผนที่และค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือหากคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน iPhone ของคุณได้
 

ตั้งค่า Touch ID และตั้งรหัส

สำหรับอุปกรณ์บางรุ่น คุณสามารถตั้งค่า Touch ID ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณปลดล็อคอุปกรณ์และซื้อสินค้าได้ 

จากนั้น ให้ตั้งค่ารหัสหกหลักเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ คุณต้องใช้รหัสเพื่อใช้คุณสมบัติอย่าง Touch ID และ Apple Pay หากคุณต้องการใช้รหัสสี่หลัก รหัสแบบกำหนดเอง หรือไม่ใช้รหัสผ่าน ให้แตะตัวเลือกรหัส
 

กู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ของคุณ

หากคุณมี iCloud หรือ ข้อมูลสำรอง iTunes หรืออุปกรณ์ Android คุณจะสามารถกู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณได้

หากคุณไม่มีข้อมูลสำรองหรืออุปกรณ์อื่น ให้เลือกตั้งค่าเป็น iPhone เครื่องใหม่
 

 

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID แล้วตั้งค่า iCloud Drive

ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หรือแตะไม่มี Apple ID หรือลืม ที่จุดนี้ คุณจะสามารถกู้คืน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณ สร้าง Apple ID หรือตั้งค่าในภายหลังได้

หากคุณใช้ Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะใช้ Apple ID อื่นๆ สำหรับ iCloud และ iTunes

แล้วยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข iOS หากคุณได้ลงชื่อใช้เข้าด้วย Apple ID ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่า iCloud Drive, Apple Pay และ พวงกุญแจ iCloud
 

ตั้งค่า Siri

เลือกว่าจะใช้ Siri หรือไม่ สำหรับอุปกรณ์บางรุ่น ระบบจะขอให้คุณพูดวลีบางวลีเพื่อให้ Siri รู้จักเสียงของคุณ 
 

 

ปรับแต่งการคลิกปุ่มโฮม

หากคุณมี iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus คุณจะสามารถตั้งค่าการตอบสนองต่อการกดของปุ่มโฮมได้ เพียงแตะตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่มโฮมเพื่อลองใช้งาน หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกที่คุณชอบที่สุด ให้แตะถัดไป

หากคุณต้องการข้ามหน้าจอนี้ หรือหากคุณต้องการตั้งค่าปุ่มโฮมในภายหลัง ให้แตะกำหนดเองภายหลังได้ที่การตั้งค่า
 

เลือกการตั้งค่าสำหรับการวิเคราะห์แอพ และความละเอียดในการแสดงผล

ตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลกับนักพัฒนาแอพหรือไม่

จากนั้น หากคุณมี iPhone 6 ขึ้นไป ให้เลือกความละเอียดในการแสดงผลจากสองแบบ คือ แบบมาตรฐาน ซึ่งจะแสดงข้อมูลมากขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่แบบซูมจะแสดงข้อความและส่วนควบคุมใหญ่ขึ้น แตะถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
 

ทำต่อจนเสร็จ

แตะเริ่มใช้งานเพื่อเริ่มใช้อุปกรณ์ของคุณ ทำสำเนาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยโดยการสำรองข้อมูล และดูเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ในคู่มือผู้ใช้สำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ iPhone ให้ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าและใช้ iPhone ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: