ตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีการตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณกำลังจะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่

หากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องอื่นไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS เครื่องเดิมแล้วเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนคอนเทนต์ไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

หากคุณกำลังตั้งค่าอุปกรณ์ iOS เครื่องแรกของคุณ

หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณแล้ว แต่ต้องการเริ่มใหม่หมด ให้ดูวิธีลบข้อมูลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดอุปกรณ์

คุณจะเห็นคำว่า "สวัสดี" ในหลายๆ ภาษา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น หากคุณตาบอดหรือมองเห็นได้ไม่ชัด คุณสามารถเปิด VoiceOver หรือซูมจากหน้าจอสวัสดีได้

เมื่อเครื่องถาม ให้เลือกภาษาที่จะใช้ จากนั้นแตะประเทศหรือภูมิภาคของคุณ สิ่งนี้จะมีผลต่อลักษณะการแสดงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงวันที่ เวลา รายชื่อ และข้อมูลอื่นๆ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ หากอุปกรณ์ของคุณเปิดไม่ติด หรือหากเครื่องถูกปิดใช้งานไว้หรือเรียกขอรหัส

หน้าจอสวัสดีและหน้าจอเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณบน iPhone

 

หากคุณมีอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า ให้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

หากคุณมีอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องนั้นเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว นำอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมาอยู่ใกล้กัน จากนั้นทำตามคำแนะนำ 

หากคุณไม่มีอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า ให้แตะ "ตั้งค่าด้วยตนเอง" เพื่อดำเนินการต่อ

หน้าจอเริ่มต้นอย่างรวดเร็วบน iPhone

เปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ iTunes เพื่อเปิดใช้งานและดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณต่อไป 

แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการใช้หรือเลือกตัวเลือกอื่น หากคุณกำลังตั้งค่า iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดของคุณก่อน

ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ หรือหากคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน iPhone ของคุณได้

หน้าจอเลือกเครือข่าย Wi-Fi บน iPhone

 

ตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID และสร้างรหัส

บนอุปกรณ์บางเครื่อง คุณสามารถตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID ได้ เมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะสามารถใช้การจดจำใบหน้าหรือลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์และทำการซื้อได้ แตะดำเนินการต่อแล้วทำตามคำแนะนำ หรือแตะ "ตั้งค่าในภายหลังในการตั้งค่า"

จากนั้น ให้ตั้งค่ารหัสหกหลักเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ คุณต้องใช้รหัสเพื่อใช้คุณสมบัติต่างๆ อย่างเช่น Face ID, Touch ID และ Apple Pay หากคุณต้องการใช้รหัสสี่หลัก รหัสแบบกำหนดเอง หรือไม่ใช้รหัส ให้แตะ "ตัวเลือกรหัส"

หน้าจอ FaceTime และสร้างรหัสบน iPhone

 

กู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ของคุณ

หากคุณมีข้อมูลสำรอง iCloud หรือ iTunes หรืออุปกรณ์ Android คุณสามารถกู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณได้

หากคุณไม่มีข้อมูลสำรองหรืออุปกรณ์เครื่องอื่น ให้เลือกตั้งค่าเป็น [อุปกรณ์] เครื่องใหม่

หน้าจอแอพและข้อมูลบน iPhone

 

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หรือแตะ "ลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID ใช่ไหม" จากตรงจุดนั้น คุณสามารถกู้คืน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณ สร้าง Apple ID หรือตั้งค่าในภายหลังได้ หากคุณใช้ Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะ "ใช้ Apple ID ที่แตกต่างกันสำหรับ iCloud และ iTunes หรือไม่"

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ระบบอาจขอรหัสการตรวจสอบยืนยันจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ

หน้าจอการตั้งค่า Apple ID บน iPhone

ตั้งค่า Siri และอุปกรณ์เครื่องอื่น

ต่อจากนั้น ระบบจะขอให้คุณตั้งค่าหรือเปิดใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ อย่างเช่น Siri สำหรับอุปกรณ์บางรุ่น ระบบจะขอให้คุณพูดวลีบางวลีเพื่อให้ Siri รู้จักเสียงของคุณ

หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่า Apple Pay และพวงกุญแจ iCloud

หน้าจอการตั้งค่า Siri บน iPhone

ตั้งค่าเวลาหน้าจอ

เวลาหน้าจอจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลอย่างละเอียดว่าคุณและลูกๆ ของคุณใช้เวลาเท่าไรบนอุปกรณ์ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้คุณสามารถจำกัดเวลาการใช้แอพในแต่ละวันได้อีกด้วย

หน้าจอการตั้งค่าเวลาหน้าจอบน iPhone

เปิดรายการอัพเดทอัตโนมัติและตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ

ในหน้าจอถัดไป คุณสามารถตัดสินใจว่าจะแชร์ข้อมูลกับนักพัฒนาแอพ อนุญาตให้ iOS อัพเดทโดยอัตโนมัติ และเปิด True Tone หรือไม่ หาก iPhone หรือ iPad ของคุณรองรับคุณสมบัติดังกล่าว อีกทั้งคุณยังสามารถใช้การซูมหน้าจอเพื่อปรับขนาดไอคอนและข้อความบนหน้าจอโฮม

หากคุณมี iPhone X หรือใหม่กว่า ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและคำสั่งนิ้วใหม่ๆ ใน iOS 12 หากคุณมี iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 หรือ iPhone 8 Plus คุณสามารถปรับการกดสำหรับปุ่มโฮมของคุณได้

หน้าจอการตั้งค่ารายการอัพเดทอัตโนมัติบน iPhone

ทำต่อจนเสร็จ

แตะ "เริ่มต้นกัน" เพื่อเริ่มใช้อุปกรณ์ของคุณ ทำสำเนาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยโดยการสำรองข้อมูล และดูเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ในคู่มือผู้ใช้สำหรับ iPhoneiPad หรือ iPod touch

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ iPhone ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งานและการใช้ iPhone

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: