จัดเก็บไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote ที่อยู่ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณอย่างปลอดภัย

ดูวิธีใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อจัดเก็บไฟล์ iWork

จัดเก็บไฟล์ด้วย iCloud Drive

เมื่อจัดเก็บไฟล์ใน iCloud Drive คุณก็สามารถเข้าใช้งานไฟล์เหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันและเปิด iCloud Drive อยู่

  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote สำหรับ iOS หรือเรียกดูในแอพไฟล์
  • บน Mac ใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote หรือคุณสามารถใช้ Finder ในการค้นหาไฟล์ทั้งหมด
  • บน PC ที่ใช้ Windows คุณสามารถใช้ iCloud สำหรับ Windows เพื่อเข้าใช้งานไฟล์
  • บน iCloud.com ใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote สำหรับ iCloud หรือใช้เว็บแอพ iCloud Drive

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Pages, Numbers และ Keynote ใน iCloud แล้ว ดังนี้

  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า >[ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วเปิด iCloud Drive ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Pages, Numbers และ Keynote แล้ว
  • บน Mac ให้ไปที่  > การตั้งค่าระบบ > iCloud แล้วคลิกตัวเลือกซึ่งอยู่ข้างๆ iCloud Drive ตรวจสอบว่าเลือก Pages, Numbers และ Keynote แล้ว จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
  • บน PC ที่ใช้ Windows PC ให้ตั้งค่า iCloud สำหรับ Windows
  • ในเบราเซอร์บน Mac หรือ PC ที่ใช้ Windows ให้เปิดแอพ iWork บน iCloud.com

ใช้ iTunes กับ Mac

หากคุณไม่ใช้ iCloud คุณสามารถใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนเอกสาร iWork และเอกสาร Microsoft ระหว่าง iPad, iPhone หรือ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: