เกี่ยวกับพิกเซลจอแสดงผล LCD ผิดปกติ สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่วางจำหน่ายในปี 2010 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า

เรียนรู้เกี่ยวกับความไม่สม่ำเสมอของพิกเซล สาเหตุที่เกิดความไม่สม่ำเสมอดังกล่าว และสิ่งที่ควรทำหากคุณคิดว่าแผงจอภาพ LCD ของคุณมีจำนวนความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้

ผลิตภัณฑ์จำนวนมากของ Apple ใช้จอภาพผลึกเหลว (LCD) เทคโนโลยี LCD ใช้แถวและคอลัมน์ของจุดที่ระบุที่อยู่ได้ (พิกเซล) ซึ่งใช้แสดงข้อความและรูปภาพบนหน้าจอ แต่ละพิกเซลจะมีพิกเซลย่อยแยกกันสามประเภท คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งทำให้รูปแบบแสดงในสีที่สมบูรณ์ แต่ละพิกเซลย่อยจะมีทรานซิสเตอร์ที่ตรงกันซึ่งทำหน้าที่เปิดและปิดพิกเซลย่อยนั้น

แผงจอภาพ LCD อาจมีพิกเซลย่อยเป็นจำนวนหลายพันหรือหลายล้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจอภาพ ตัวอย่างเช่น แผงจอภาพ LCD ที่ใช้ใน iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019) มีความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 5120 x 2880 ซึ่งหมายความว่ามีมากกว่า 14.7 ล้านพิกเซล แต่ละพิกเซลประกอบด้วยพิกเซลย่อยสีแดง เขียว และน้ำเงิน จึงทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบภาพมากกว่า 44 ล้านองค์ประกอบในจอภาพขนาด 27 นิ้ว ในบางครั้ง ทรานซิสเตอร์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้พิกเซลย่อยที่ได้รับผลกระทบยังคงปิด (มืด) หรือเปิด (สว่าง) อยู่ ด้วยพิกเซลย่อยกว่าหลายล้านรายการบนจอภาพ จึงเป็นไปได้ที่จะมีจำนวนทรานซิสเตอร์ดังกล่าวบนจอ LCD ในจำนวนไม่มาก ในบางกรณี อาจมีเศษฝุ่นขนาดเล็กหรือวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ที่ดูเหมือนเป็นความไม่สม่ำเสมอของพิกเซล Apple พยายามใช้แผงจอภาพ LCD คุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลก็สามารถเกิดขึ้นได้ในไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของแผงจอภาพ 

ในหลายกรณี ความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลเกิดจากวัสดุแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่บางจุดในจอภาพหรือบนพื้นผิวด้านหน้าของแผงกระจก โดยทั่วไปแล้ว วัสดุแปลกปลอมมักจะมีรูปร่างผิดปกติและมักสังเกตเห็นได้เมื่อดูเทียบกับพื้นหลังสีขาว วัสดุแปลกปลอมที่อยู่บนพื้นผิวด้านหน้าของแผงกระจกสามารถนำออกได้ง่ายๆ โดยใช้ผ้าไร้ขน ส่วนวัสดุแปลกปลอมที่ติดอยู่ภายในหน้าจอต้องได้รับการเอาออกโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store 

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความไม่สม่ำเสมอของพิกเซลบนจอภาพของคุณ ให้นำผลิตภัณฑ์ Apple ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดยิ่งขึ้น อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการประเมินปัญหา 

  พิกเซลจอแสดงผลผิดปกติแบบมืด     พิกเซลจอแสดงผลผิดปกติแบบสว่าง        วัสดุแปลกปลอม              

ตัวอย่างของความไม่สม่ำเสมอของพิกเซล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: