การบันทึกการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ตโดยใช้เทอร์มินัลใน Mac

หากคุณรู้วิธีการอ่านการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ต คุณอาจพบว่ามีประโยชน์เมื่อทำการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

รับชื่ออุปกรณ์ BSD ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย

 1. เข้าสู่ระบบใน Mac ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือกเมนู Apple > ข้อมูลระบบ (หรือตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ)
 3. เลือกเครือข่ายจากรายการทางด้านซ้ายของหน้าต่างข้อมูลระบบ 
 4. เลือกอินเทอร์เฟซเครือข่าย (เช่น Wi-Fi หรือ Ethernet) จากรายชื่อของบริการที่ใช้งานอยู่ทางด้านขวาของหน้าต่าง
 5. จากส่วนรายละเอียดที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้ค้นหา "ชื่ออุปกรณ์ BSD" ในภาพตัวอย่าง ชื่ออุปกรณ์ BSD สำหรับ Wi-Fi คือ en0

หน้าต่างข้อมูลระบบ

บันทึกการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ต

 1. เปิดเทอร์มินัลที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไป แต่ให้แทนที่ BSDname ด้วยชื่ออุปกรณ์ BSD (เช่น en0, en1 หรือ ppp0) จากข้อมูลระบบ: 

  sudo tcpdump -i BSDname -s 0 -B 524288 -w ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 3. กด Return แล้วป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเมื่อได้รับแจ้ง
 4. เทอร์มินัลควรระบุว่า tcpdump: listening on... เพื่อแสดงว่ากำลังฟังกิจกรรมบนอินเทอร์เฟซเครือข่ายนั้น
 5. ขณะที่เทอร์มินัลเปิดขึ้น ให้ใช้งานฟังก์ชั่นเครือข่ายที่คุณต้องการทดสอบ
 6. เมื่อฟังก์ชั่นเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ย้อนกลับไปที่เทอร์มินัล และกด Control-C เพื่อบันทึกการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ต เทอร์มินัลจะบันทึกเส้นทางไปยังเดสก์ท็อปในไฟล์ที่ชื่อว่า "DumpFile01.pcap" 
 7. หากต้องการดูเนื้อหาของไฟล์ ให้ใช้คำสั่งนี้ในเทอร์มินัล:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. หากต้องการบันทึกการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ตเพิ่มเติม ให้ปรับเปลี่ยนคำสั่งเทอร์มินัลเพื่อเพิ่มจำนวนของไฟล์ที่บันทึกไว้ (เช่น DumpFile02.pcap และ DumpFile03.pcap)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์นักพัฒนาของ Apple มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ต เมื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณควรทราบรุ่นของคอมพิวเตอร์, เวอร์ชั่นของ macOS, ที่อยู่ IP (และที่อยู่ IP ปลายทาง) และที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) นอกจากนี้ คุณควรเข้าใจบทบาทของคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมของเครือข่าย รวมทั้งเวลาของเหตุการณ์บนเครือข่ายแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ

เมื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างสถานีฐาน AirPort และโมเด็มบรอดแบนด์ ให้รีสตาร์ทสถานีฐานและติดตามโต้ตอบของสถานีฐานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในขณะที่เริ่มต้นระบบ คุณสามารถรีสตาร์ทสถานีฐานได้โดยการใช้ยูทิลิตี้ AirPort หรือถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟชั่วขณะ ในขณะที่ทดสอบ จะเป็นการดีที่สุดหากเชื่อมต่อสถานีฐาน โมเด็ม และคอมพิวเตอร์ที่กำลังติดตามกับฮับ Ethernet แทนที่จะเชื่อมต่อกับสวิตช์ นอกจากนี้ คุณควรกำหนดที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่กำลังติดตามด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้ใช้ DHCP lease ที่สถานีฐานต้องการ (ที่อยู่ 169.254.x.x ควรจะเพียงพอ)

การตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ตอาจแสดงให้เห็นว่าเช็คซัม TCP ของแพ็คเก็ตที่ส่งมาจาก Mac นั้นใช้ไม่ได้ เพราะเนื่องจากการตรวจสอบเส้นทางของแพ็คเก็ตกำลังถูกบันทึกที่เลเยอร์ของลิงก์ของสแต็คเครือข่าย ซึ่งอยู่ก่อนหน้าอะแดปเตอร์เครือข่ายทางกายภาพที่เช็คซัมถูกสร้างขึ้น ซึ่งสามารถละเว้นได้อย่างปลอดภัย

วันที่เผยแพร่: