คำถามที่ควรถาม ISP เพื่อแก้ไขปัญหาโมเด็มหรือเราเตอร์อินเทอร์เน็ต

อ่านคำถามที่คุณควรถาม ISP ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาโมเด็มหรือเราเตอร์อินเทอร์เน็ต

หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่เกี่ยวข้องกับโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณ โปรดสอบถาม ISP ของคุณ (หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่สนับสนุน)  หากคุณใช้โมเด็ม/เราเตอร์ที่ไม่ได้จัดหาโดย ISP ของคุณ โปรดสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ (หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่สนับสนุน)

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้กับโมเด็มและเราเตอร์บรอดแบรนด์ของบริษัทอื่น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ AirPort ให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลใน หน้านี้

ก่อนติดต่อ ISP ของคุณ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม

 • เวอร์ชัน Mac OS X ที่คุณติดตั้งเป็นเวอร์ชันใด Mac OS X v10____
   
 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

   
 • อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือผ่านสายอีเธอร์เน็ต หรือมีการเชื่อมต่อแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์

   
 • ชื่อบริษัทผู้ผลิตและรุ่นของโมเด็มและ/หรือเราเตอร์ที่คุณใช้งานที่ถูกต้องคืออะไร

   
 • เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งบนโมเด็มและ/หรือเราเตอร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นใด (หากคุณไม่ทราบวิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณ)

   
 • คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ หากเชื่อมต่อโมเด็มกับ Mac ของคุณโดยตรงผ่านสายอีเธอร์เน็ต

 

คำถามที่ควรถาม ISP หรือผู้ผลิตโมเด็ม/เราเตอร์

 • มีรายการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับโมเด็ม/เราเตอร์หรือไม่

   
 • หากมีรายการอัปเดตเฟิร์มแวร์ คุณจะติดตั้งรายการอัปเดตนั้นจาก Mac ของคุณได้อย่างไร

   
 • มีตัวกรองที่อยู่ MAC ที่เปิดใช้งานบนโมเด็มหรือเราเตอร์หรือไม่ หากมีการเปิดใช้งาน คุณสามารถปรับหรือปิดการใช้งานได้หรือไม่

   
 • หากมีแบตเตอรี่สำรองในโมเด็ม คุณสามารถปิดการใช้งานชั่วคราวได้อย่างไรเมื่อดำเนินการรีเซ็ตโมเด็ม

   
 • ISP สามารถรีเซ็ตโมเด็มจากระยะไกลได้หรือไม่ หากไม่สามารถทำได้ คุณจะสามารถ (จัดการกับแบตเตอรี่สำรอง) ได้อย่างไร

   
 • มีการเปิดใช้ไฟร์วอลล์หรือพรอกซีเซิร์ฟเวอร์บนโมเด็ม/เราเตอร์หรือไม่

   
 • โมเด็มมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การเข้าใช้งานแบบไร้สายหรือบริการโทรศัพท์ VoIP หรือไม่
  หากมี มีวิธีการอื่นๆ ในการโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์หรือไม่

   
 • โมเด็มถูกใช้เป็นเราเตอร์หรือมีบริการแบบไร้สายให้บริการหรือไม่

   
 • ควรจะกำหนดค่าบานหน้าต่างเครือข่ายในการตั้งค่าระบบอย่างไร

   
 • โมเด็มหรือเราเตอร์ควรระบุช่วงที่อยู่ IP ใด

   
 • สามารถเปลี่ยนโมเด็มเป็นรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใหม่กว่าได้หรือไม่
   
วันที่เผยแพร่: