เกี่ยวกับป้ายกำกับผู้ปกครองควรแนะนำใน iTunes Store

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับป้ายกำกับผู้ปกครองควรแนะนำที่ปรากฏอยู่ในคอนเทนต์บางประเภทใน iTunes Store

คำแนะนำสำหรับวิทยุทางอินเทอร์เน็ต: สถานีที่สามารถฟังได้โดยใช้วิทยุทางอินเทอร์เน็ตใน iTunes ไม่ได้มาจาก Apple บางสถานีอาจออกอากาศคอนเทนต์สำหรับผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่ อย่างเช่น เพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและการถ่ายทอดรายการตลกที่มีรูปแบบและสถานการณ์ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่

คำแนะนำสำหรับ iTunes Store: คอนเทนต์ต่อไปนี้ได้มาจากเว็บไซต์ผู้ปกครองควรแนะนำของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกา ผู้ปกครองควรแนะนำ คือ ประกาศสำหรับผู้บริโภคว่าเพลงที่มีโลโก้นี้ระบุไว้อาจมีภาษาหรือคำบรรยายที่มีความรุนแรง สิ่งยั่วยุทางเพศ หรือสารเสพติด ขอแนะนำให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

การใช้ป้ายกำกับผู้ปกครองควรแนะนำไม่ได้เป็นการกำหนดว่าเพลงจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับผู้ฟังบางกลุ่มหรือไม่ แต่ป้ายกำกับที่ไม่สามารถนำออกได้นี้คือ "ข้อความแจ้ง" ให้กับผู้ปกครอง (และผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง) ว่าต้องใช้วิจารณญาณของผู้ปกครองเมื่อซื้อเพลงสำหรับเด็กหรือเมื่อฟังเพลงในบ้าน

ในการใช้ป้ายกำกับนี้อาจมีการพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เพลงดังกล่าวอาจเป็นเพลงที่ผู้ปกครองไม่ต้องการให้บุตรหลานฟัง ไม่ว่าเป็นในแง่ศีลธรรม วัฒนธรรมร่วมสมัย และมาตรฐานต่างๆ รวมถึงทางเลือกและมุมมองของผู้ปกครองแต่ละคน
  • บริบทมีความสำคัญอย่างยิ่ง: ผู้ปกครองอาจเห็นว่าถ้อยคำ วลี เสียง หรือคำอธิบายอาจดูไม่เหมาะสมในกรณีที่มีการทำให้โดดเด่นหรือเน้นเป็นพิเศษ แต่อาจจะไม่ถือว่าไม่เหมาะสมในกรณีที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นหลังหรือไม่ใช่ส่วนสำคัญของเนื้อเพลง
  • บริบทของการแสดงของศิลปิน รวมถึงความคาดหวังของผู้ฟังก็มีส่วนสำคัญ นอกจากการใช้ถ้อยคำหยาบคายแล้ว ต้องพิจารณาถึง "ภาพของความรุนแรง สิ่งยั่วยุทางเพศ หรือการใช้สารเสพติด" ด้วยเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ป้ายกำกับคำแนะนำจากผู้ปกครอง
  • มักเป็นเนื้อเพลงที่แปลความได้หลายแง่ อาจมีความหมายของคำที่ต่างกันออกไป และไม่สามารถแยกคำนั้นๆ ออกจากเพลงที่เล่นประกอบได้ เนื้อเพลงที่เมื่อรวมกับดนตรีที่ดังสนั่นอาจให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเนื้อเพลงเดียวกันที่มีดนตรีที่ฟังรื่นหู

การใช้ป้ายกำกับไม่ได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ แต่จะใช้อารมณ์และความรู้สึก บริบท ความถี่ และการเน้นคือส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง การอ้างอิงถึงเนื้อหาบางอย่างที่แยกออกมาต่างหากหรือที่ไม่สามารถเข้าใจได้ อาจไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้พิจารณาการใช้ป้ายกำกับ

แนวทางเหล่านี้ใช้สำหรับกรณีที่มีการออกวางจำหน่ายแทร็คเดี่ยวรวมถึงอัลบั้มเต็ม (ไม่ว่าจะวางจำหน่ายในรูปแผ่น CD คาสเซตต์ หรือรูปแบบอื่นใด) และวิดีโอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมโดยผู้ปกครอง โปรดดู ใช้การจำกัดบน Mac หรือ PC

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: