เกี่ยวกับผู้ปกครองควรให้คำแนะนำใน iTunes Store

บทความนี้อธิบายป้าย "ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ" ที่ปรากฏในบางรายการที่มีอยู่ใน Apple Music และ iTunes Store

คำแนะนำสำหรับวิทยุอินเทอร์เน็ต: สถานีที่มีให้บริการโดยใช้วิทยุอินเทอร์เน็ตใน iTunes ไม่ได้มาจาก Apple บางสถานีอาจออกอากาศเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ เช่น เพลงที่มีเนื้อร้องไม่เหมาะสมและการแสดงตลกที่มีเนื้อหาและสถานการณ์สำหรับผู้ใหญ่

คำแนะนำสำหรับ Apple Music และ iTunes Store: ข้อมูลต่อไปนี้มาจากเว็บไซต์ของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกา "ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ" เป็นการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่ารายการบันทึกที่มีโลโก้นี้ระบุอยู่อาจมีภาษาที่รุนแรงหรือการแสดงถึงความรุนแรง เรื่องเพศ หรือการใช้สารเสพติด ควรใช้ดุลยพินิจของผู้ปกครอง

การใช้ป้าย "ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ" ไม่ใช่สิ่งที่ระบุว่ารายการบันทึกนั้นไม่เหมาะสมสำหรับผู้ฟังท่านใดท่านหนึ่ง แต่ป้ายที่ไม่สามารถนำออกได้นี้เป็น "การเตือนล่วงหน้า" สำหรับผู้ปกครอง (และผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง) ว่าแนะนำให้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้ปกครองเมื่อซื้อรายการบันทึกที่ระบุให้กับเด็ก หรือเมื่อฟังรายการบันทึกนั้นที่บ้าน

อาจมีการพิจารณาประเด็นต่อไปนี้เมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ป้ายนี้

  • ไม่ว่าในแง่ของศีลธรรมและมาตรฐานทางวัฒนธรรมในปัจจุบันและในแง่ของทางเลือกและมุมมองของผู้ปกครองแต่ละท่าน รายการบันทึกนั้นก็อาจเป็นรายการที่ผู้ปกครองไม่ต้องการให้บุตรหลานของตนรับฟัง
  • บริบทมีความสำคัญอย่างชัดเจน: คำ วลี เสียง หรือคำอธิบายบางอย่างอาจทำให้ผู้ปกครองขุ่นเคืองหากมีการเน้นหรือเน้นย้ำ แต่อาจไม่ทำให้ขุ่นเคืองหากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงประกอบหรือไม่ใช่ส่วนสำคัญของเนื้อเพลง
  • บริบทของศิลปินที่ถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงความคาดหวังของผู้ชมของศิลปินก็มีความสำคัญเช่นกัน นอกเหนือจากคำหยาบคายแล้ว "การแสดงถึงความรุนแรง เรื่องเพศ หรือการใช้สารเสพติด" จะต้องได้รับการพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ป้ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ
  • เนื้อเพลงมักจะมีความอ่อนไหวต่อการตีความที่แตกต่างกัน คำสามารถมีความหมายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คำยังไม่สามารถดูโดยแยกจากดนตรีที่มาประกอบกัน เนื้อเพลงเมื่อมาพร้อมกับเสียงดนตรีที่ดังและแหบก็อาจส่งผลต่อการรับรู้ต่างจากเนื้อเพลงเดียวกันที่มาพร้อมกับดนตรีเบาๆ ที่สร้างความผ่อนคลาย

การติดฉลากไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่ต้องใช้ความรู้สึกและสามัญสำนึก บริบท ความถี่ และการเน้นย้ำมีความสำคัญอย่างชัดเจน การอ้างอิงกับเนื้อหาบางอย่างที่แยกออกมาหรือไม่สามารถเข้าใจได้อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานป้าย

แนวทางเหล่านี้ใช้กับกรณีของแทร็คเพลงเดี่ยวที่เผยแพร่เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงอัลบั้มเต็ม (ไม่ว่าจะออกในรูปของซีดี เทป หรือการกำหนดค่าอื่นๆ) และวิดีโอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมโดยผู้ปกครอง โปรดดู ใช้การจำกัดใน iTunes ใน Mac หรือ PC

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: