การกู้คืนข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์และความหมายของการรับประกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์และความหมายของการรับประกัน

ฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่ทำงานเมื่อใช้งานตามปกติ และมีการกู้คืนข้อมูลโดยผู้ให้บริการรายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการกู้คืนข้อมูลสามารถส่งคืนให้ Apple เพื่อรับบริการตามการรับประกันได้ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม AppleCare Protection Plan ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกู้คืนข้อมูลจะไม่ครอบคลุมภายใต้ การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

โดยปกติแล้ว หากมีการฉีกขาดหรือดึงตราประทับที่มาจากโรงงานออกจากฮาร์ดไดรฟ์ ความคุ้มครองในฮาร์ดไดรฟ์นั้นจะถือเป็นอันสิ้นสุด แต่หากมีการติดฉลากจากผู้ให้บริการรายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกู้คืนข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ ในกรณีนี้ Apple จะไม่ยกเลิกความคุ้มครอง

ไดรฟ์ที่ไม่ทำงานเนื่องจากปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ อย่างเช่น การชำรุดเสียหายจาการกระแทก ตก โดนความชื้น หรือกรณีใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ จะไม่ได้รับการเปลี่ยนตามการรับประกันไม่ว่าจะมีการกู้คืนข้อมูลมาก่อนหรือไม่ก็ตาม

การใช้ผู้ให้บริการรายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในการกู้คืนข้อมูลขึ้นกับดุลยพินิจของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และ Apple จะไม่รับประกันการบริการใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทเหล่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีสำรองข้อมูลเป็นประจำ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: