จัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ Mac ของคุณ

คุณสามารถใช้เมนู Wi-Fi บน Mac ของคุณเพื่อดูสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย การสลับระหว่างเครือข่าย Wi-Fi หรือการเปิดหรือปิด Wi-Fi

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

คุณสามารถใช้เมนู Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว

 1. คลิกไอคอน Wi-Fi (   หรือ   ) ในแถบเมนู
 2. หาก Wi-Fi ปิดอยู่ ให้เลือก "เปิด Wi-Fi"
 3. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เคียงจากรายชื่อ

หากคุณไม่เห็นรายชื่อเครือข่ายของคุณแสดงอยู่ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่ายนั้นอยู่ใกล้เคียง และผู้อื่นสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่ เครือข่ายนั้นอาจเป็น เครือข่าย "ที่ซ่อนอยู่" คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยการเลือก "เข้าร่วมเครือข่ายอื่น" และป้อนชื่อของเครือข่ายที่คุณพยายามจะใช้

ความแรงสัญญาณของแต่ละเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงจะแสดงติดอยู่กับชื่อของเครือข่ายนั้นๆ แถบสีดำเข้มกว่าแสดงถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แรงกว่า

ป้อนรหัสผ่านของคุณ

เครือข่ายที่มีไอคอนกุญแจอยู่ติดกับชื่อต้องใช้รหัสผ่าน หลังจากที่คุณเลือกเครือข่ายของคุณแล้ว ให้ป้อนรหัสผ่านเครือข่าย เมื่อได้รับการแจ้งจากระบบ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านเครือข่าย ให้ตรวจสอบกับเจ้าของเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณพยายามที่จะเข้าร่วม

ใช้อุปกรณ์เซลลูลาร์เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ

iPhone หรือ iPad ของคุณที่มีเซลลูลาร์สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Mac ของคุณได้ ขึ้นอยู่กับแผนเซลลูลาร์ของคุณ เมื่ออุปกรณ์ iOS ของคุณได้รับ การกำหนดค่าที่ถูกต้อง และอยู่ใกล้กับเครื่อง Mac ของคุณ อุปกรณ์ก็จะปรากฏในเมนู Wi-Fi เป็นการเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้

เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์เซลลูลาร์เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ไอคอน เมนู ก็จะเปลี่ยนไป เพื่อแสดงว่า Mac ของคุณกำลังเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อยู่ (   )

เปิดหรือปิด Wi-Fi

หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้ Wi-Fi (เช่น ในบางเที่ยวบินของสายการบิน) คุณจะสามารถปิด Wi-Fi จากเมนูนี้ได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู 
 2. เลือก "ปิด Wi-Fi"

เมื่อปิด Wi-Fi ไอคอน เมนู จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ว่าง (   ) เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ Wi-Fi อีกครั้ง ให้คลิกไอคอน เมนู และเลือก "เปิด Wi-Fi" จากนั้น ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่คุณต้องการเข้าร่วม หาก Mac ของคุณไม่เข้า่ร่วมเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่เ็ห็นเมนู Wi-Fi

คุณสามารถเปิดและปิดใช้งานเมนู Wi-Fi ได้จากบานหน้าต่าง เครือข่าย ของ การตั้งค่าระบบ

 1. จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกไอคอน เครือข่าย ในหน้าต่าง การตั้งค่าระบบ
 3. เลือก Wi-Fi ในรายการการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
 4. เลือก (ทำเครื่องหมาย) ตัวเลือกเพื่อ "แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู"

สร้างเครือข่าย

หากคุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ชั่วคราวระหว่าง Mac ของคุณกับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถสร้างเครือข่ายของคุณเองได้จากเมนู Wi-Fi

 1. คลิกเมนู Wi-Fi และเลือก สร้างเครือข่าย
 2. ป้อนรายละเอียดสำหรับเครือข่ายของคุณ เช่น ชื่อเครือข่าย และช่องทาง

เมื่อคุณสร้างเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ ไอคอน เมนู จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงคอมพิวเตอร์ ( ) เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิกเมนู Wi-Fi อีกครั้ง และเลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ เพื่อปิดเครือข่ายที่คุณสร้างขึ้น

วันที่เผยแพร่: