ใช้การแจ้งเตือนบน iPhone หรือ iPad

เรียนรู้วิธีดูและจัดการการแจ้งเตือนเพื่อลดการขัดจังหวะตลอดทั้งวัน

เปิดจากหน้าจอล็อค

คุณสามารถดูการแจ้งเตือนล่าสุดบนหน้าจอล็อคด้วยการหยิบ iPhone ของคุณขึ้นมาหรือปลุก iPad ของคุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จากหน้าจอล็อค

iPhone ที่แสดงวิธีเปิดการแจ้งเตือนจากหน้าจอล็อค 

 • แตะการแจ้งเตือนรายการเดียวเพื่อเปิดแอปที่ส่งการแจ้งเตือนนั้น
 • แตะกลุ่มการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือนล่าสุดทั้งหมดจากแอปนั้น 
 • ปัดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายเพื่อจัดการการเตือนสำหรับแอปนั้นหรือล้างการแจ้งเตือน
 • แตะการแจ้งเตือนค้างไว้เพื่อดูการแจ้งเตือนและใช้การทำงานด่วนหากแอปมี

หากต้องการแสดงคอนเทนต์ของการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อคโดยไม่ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > แสดงตัวอย่าง แล้วเลือกตลอดเวลา

เปิดจากศูนย์การแจ้งเตือน

ศูนย์การแจ้งเตือนแสดงประวัติการแจ้งเตือนของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลื่อนกลับมาดูการแจ้งเตือนที่พลาดไปได้ วิธีดูการเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือนมีสองวิธี ดังนี้

 • จากหน้าจอล็อค ให้ปัดขึ้นจากกึ่งกลางของหน้าจอ
 • จากหน้าจออื่นๆ ให้ปัดลงจากกึ่งกลางด้านบนสุดของหน้าจอ

หากต้องการล้างประวัติการแจ้งเตือน ให้แตะปุ่มปิด แล้วแตะล้าง

 

จัดการการแจ้งเตือน

หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนจากหน้าจอล็อคหรือศูนย์การแจ้งเตือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

iPhone ที่แสดงวิธีจัดการการแจ้งเตือน 

 1. ปัดการเตือนหรือกลุ่มการเตือนไปทางซ้าย
 2. แตะตัวเลือก แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ 
  • ปิดการเตือน 1 ชั่วโมง
  • ปิดการเตือนวันนี้
  • ดูการตั้งค่า
  • ปิด

คุณยังสามารถแตะดูการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนลักษณะการเตือนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการเตือนสำหรับแอปที่ต้องการได้อีกด้วย

iPhone ที่แสดงการตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยเลือกตัวเลือกการแสดงแบบซ้อนไว้

เปลี่ยนวิธีแสดงการแจ้งเตือน

ต้องมี iPhone ที่ใช้ iOS 16 หรือใหม่กว่า

 1. ไปยังการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ภายใต้แสดงเป็น ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้การแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอล็อค:
  • จำนวน: แสดงจำนวนการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณสามารถแตะจำนวนเพื่อดูการแจ้งเตือน
  • ซ้อน: แสดงการแจ้งเตือนที่ซ้อนกันที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยการแจ้งเตือนล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบน
  • รายการ: แสดงการแจ้งเตือนเป็นรายการ

กำหนดเวลาสรุปการแจ้งเตือน

ด้วย iOS 15 และ iPadOS 15 คุณสามารถกำหนดเวลาเพื่อรับสรุปการแจ้งเตือนในแต่ละวัน เพื่อให้คุณติดตามข้อมูลได้ในเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ ข้อมูลสรุปจะถูกปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะและจัดลำดับความสำคัญตามวิธีที่คุณใช้แอปของคุณ โดยมีการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอยู่ด้านบน

iPhone ที่แสดงสรุปการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค ในสรุป คุณจะเห็นการแจ้งเตือนจากแอป Yelp, ESPN และ Reddit 

หากต้องการตั้งเวลาสรุปการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้ 

 1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > กำหนดเวลาส่งสรุป จากนั้นเปิดกำหนดเวลาส่งสรุป
 2. ใต้แอปในสรุป ให้เลือกแอปที่คุณต้องการรวมไว้ในสรุปการแจ้งเตือนของคุณ
 3. ใต้กำหนดเวลา ให้แตะปุ่มเพิ่ม  เพื่อเพิ่มกำหนดเวลาใหม่หรือปุ่มลบ  เพื่อลบกำหนดเวลาออก จากนั้นปรับเวลาของกำหนดเวลาส่งสรุปที่คุณตั้งค่าไว้แต่ละรายการ

หากต้องการเพิ่มแอปใหม่ลงในสรุป ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > กำหนดเวลาส่งสรุป แล้วเลือกแอปใต้แอปในสรุป แต่ละแอปจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลขแสดงจำนวนการแจ้งเตือนโดยเฉลี่ยที่คุณได้รับในแต่ละวันจากแอปนั้น

 

เปลี่ยนลักษณะการเตือน

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะการแจ้งเตือน
 2. เลือกแอปใต้ลักษณะการแจ้งเตือน 
 3. ภายใต้การแจ้งเตือน ให้เลือกลักษณะการแจ้งเตือนที่คุณต้องการ หากคุณเปิดอนุญาตการแจ้งเตือน ให้เลือกว่าคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด ทันทีหรือในสรุปการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา

ด้วย iOS 15 และ iPadOS 15 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเปิดการเตือนที่สำคัญสำหรับแอปที่รองรับเพื่อให้การแจ้งเตือนส่งเข้ามา แม้ว่า iPhone ของคุณจะปิดเสียงหรือคุณได้ตั้งค่าโหมดโฟกัสไว้

iPhone ที่แสดงวิธีเปลี่ยนลักษณะการเตือน 

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกลุ่ม

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะการแจ้งเตือน
 2. เลือกแอป แล้วแตะการจัดกลุ่มการแจ้งเตือน
 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • อัตโนมัติ: การแจ้งเตือนจากแอปจะถูกจัดกลุ่มตามเกณฑ์การจัดระเบียบภายในแอป เช่น ตามหัวข้อหรือเธรด
  • ตามแอป: การแจ้งเตือนทั้งหมดจากแอปจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน
  • ปิด: ปิดการจัดกลุ่ม

ปิดการแจ้งเตือนจากแอปที่ต้องการ

 1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน แล้วแตะ "คำแนะนำโดย Siri"
 2. ปิดแอปต่างๆ

เปลี่ยนวิธีแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค

 1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน แล้วเลือกแอป
 2. แตะแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกตัวเลือก

iPhone ที่แสดงวิธีเปิดการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง 

ตั้งค่าการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง

บางแอปจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อส่งการเตือนที่เกี่ยวข้องให้คุณโดยอิงจากตำแหน่งที่คุณอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการเตือนความจำให้โทรหาใครสักคนเมื่อคุณมายังสถานที่ที่ระบุไว้ หรือเมื่อคุณออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไป

คุณสามารถปิดได้หากคุณไม่ต้องการการเตือนประเภทนี้ ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะแอปที่ต้องการเปิด/ปิดการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: