ใช้การแจ้งเตือนใน iPhone, iPad และ iPod touch

การแจ้งเตือนใน iOS 12 ขึ้นไปและ iPadOS ช่วยให้คุณดูและจัดการการแจ้งเตือนหลายๆ รายการพร้อมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยลดการขัดจังหวะตลอดวัน

เปิดจากหน้าจอล็อค

คุณสามารถดูการแจ้งเตือนล่าสุดจากหน้าจอล็อคได้อย่างรวดเร็วด้วยการหยิบ iPhone ของคุณขึ้นมา* หรือปลุก iPad ของคุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จากหน้าจอล็อค

 • แตะการแจ้งเตือนรายการเดียวหรือกลุ่มการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับแอพนั้น 
 • ปัดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายเพื่อจัดการ ดู หรือล้างการแจ้งเตือนนั้น
 • จัดการการเตือนสำหรับแอพที่ต้องการ

หากต้องการดูตัวอย่างการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อคโดยไม่ต้องปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > แสดงตัวอย่าง แล้วเลือกตลอดเวลา

ยกขึ้นเพื่อปลุกมีให้ใช้งานบน iPhone 6s หรือใหม่กว่า

เปิดจากศูนย์การแจ้งเตือน

ศูนย์การแจ้งเตือนจะแสดงประวัติการแจ้งเตือนของคุณ และทำให้คุณสามารถเลื่อนกลับมาดูการแจ้งเตือนที่พลาดไป วิธีดูการเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือนมีสองวิธี ดังนี้

 • จากหน้าจอล็อค ให้ปัดขึ้นจากกึ่งกลางของหน้าจอ
 • จากหน้าจออื่นๆ ให้ปัดลงจากกึ่งกลางด้านบนสุดของหน้าจอ

หากต้องการล้างประวัติการแจ้งเตือน ให้แตะ  ค้างไว้ แล้วแตะล้างการแจ้งเตือนทั้งหมด หรือแตะ  แล้วแตะล้าง

 

จัดการการแจ้งเตือน

หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนจากหน้าจอล็อคหรือศูนย์การแจ้งเตือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดการเตือนหรือกลุ่มการเตือนไปทางซ้าย
 2. แตะจัดการ แล้วเลือกจากตัวเลือกเหล่านี้ 
  • ไม่แสดงการแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนเหล่านี้จะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือน แต่ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอล็อค ไม่ส่งเสียง และไม่แสดงป้ายประกาศหรือไอคอนป้ายกำกับ
  • ปิดใช้: ตัวเลือกนี้จะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากแอพนั้นๆ หากต้องการเปิดการแจ้งเตือนใหม่อีกครั้ง ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน เลือกแอพ แล้วแตะอนุญาตการแจ้งเตือน 

คุณยังสามารถแตะการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนลักษณะการเตือนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการเตือนสำหรับแอพที่ต้องการได้อีกด้วย 

 


เปลี่ยนลักษณะการเตือน

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะการเตือนสำหรับการแจ้งเตือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. เลือกแอพใต้ลักษณะการแจ้งเตือน 
 3. เลือกประเภทการเตือนและลักษณะของป้ายประกาศ 

คุณยังสามารถเปิดหรือปิดเสียงและป้ายกำกับได้อีกด้วย

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกลุ่ม

คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนแบบกลุ่มหรือจะแยกเป็นรายการก็ได้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. เลือกแอพแล้วแตะการจับกลุ่มการแจ้งเตือน
 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • อัตโนมัติ: การแจ้งเตือนจากแต่ละแอพจะปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มตามการเตือนของแอพนั้น
  • ตามแอพ: การแจ้งเตือนทั้งหมดจากแอพหนึ่งจะรวมกันเป็นการแจ้งเดือนรายการเดียวที่ขยายได้
  • ปิด: การแจ้งเตือนจะปรากฏตามลำดับที่ได้รับโดยไม่มีการจับกลุ่ม

จากส่วนนี้คุณยังสามารถเลือกวิธีการแสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนสำหรับแอพที่ต้องการได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ตัวอย่างการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นตลอดเวลาหรือไม่ปรากฏเลยก็ได้ แม้กระทั่งในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณล็อคอยู่ก็ตาม

     

ตั้งค่าการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง

บางแอพใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อส่งการเตือนที่เกี่ยวข้องให้คุณโดยอิงจากตำแหน่งที่คุณอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการเตือนความจำให้โทรหาใครสักคนเมื่อคุณมายังสถานที่ที่ระบุไว้ หรือเมื่อคุณออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไป

คุณสามารถปิดได้หากคุณไม่ต้องการการเตือนประเภทนี้ ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะแอพที่ต้องการเปิด/ปิดการเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่เห็นการแจ้งเตือนของแอพบางแอพ

หากต้องการรับการแจ้งเตือน ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ หากคุณยังคงไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับแอพที่ต้องการ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดูให้แน่ใจว่าแอพนั้นรองรับการแจ้งเตือนหรือไม่ ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน เลือกแอพนั้น แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าอนุญาตการแจ้งเตือนเปิดอยู่
 2. หากคุณเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอพแต่ไม่ได้รับการเตือน แสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกป้ายประกาศ ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน เลือกแอพนั้น แล้วเลือกป้ายประกาศ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณแล้ว 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้ามรบกวนปิดอยู่ 
 5. หากคุณเพิ่งติดตั้งแอพหรือกู้คืนจากข้อมูลสำรอง ให้เปิดแอพเพื่อเริ่มรับการแจ้งเตือน

ดูเพิ่มเติม

การแจ้งเตือนจะใช้ Wi-Fi ต่อเมื่อไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ได้เท่านั้น ไฟร์วอลล์และเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่อาจมีผลต่อความสามารถในการรับการแจ้งเตือนได้ ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้บริการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple (APNs) 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนบน Apple Watch

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: