วิธีใช้หูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมค์กับ Mac ของคุณ

หูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมค์ไม่เพียงแต่จะใช้ได้กับ iPod และ iPhone เท่านั้น แต่ยังใช้ได้ดีกับคอมพิวเตอร์ของ Apple อีกด้วย  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกัน

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

คอมพิวเตอร์ Apple รุ่นใดที่ใช้ได้กับไมโครโฟนและการควบคุมระดับเสียงที่มีอยู่ในหูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมค์

คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มี "ไมโครโฟนภายนอก" ใน ตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ จะใช้ได้กับหูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมค์  เพื่อยืนยันว่าไมโครโฟนอยู่ในตัวสร้างโปรไฟล์ระบบของคุณ เลือก เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนู Apple () แล้วคลิก ข้อมูลเพิ่มเติม  เลือก เสียง (ในตัว) ใต้ส่วน ฮาร์ดแวร์

มีวิธีบอกว่าระบบของฉันตรวจสอบหูฟังหรือไม่


มี  จากเมนู Apple () เลือก การตั้งค่าระบบ  จากเมนู มุมมอง เลือก เสียง   ในขณะที่หู้ฟังเชื่อมต่ออยู่ ให้คลิกแท็บ สัญญาณออก ซึ่งหูฟังควรอยู่ในรายการเป็นอุปกรณ์สัญญาณออก  คลิกแท็บ สัญญาณเข้า เพื่อยืนยันว่าได้เลือกไมโครโฟน ภายนอก ให้เป็นอุปกรณ์สัญญาณเข้าแล้ว

มีวิธีบอกว่าระบบของฉันสามารถใช้ไมโครโฟนภายนอกได้หรือไม่

มี  จากเมนู Apple () เลือก การตั้งค่าระบบ  จากเมนู มุมมอง เลือก เสียง   หากมีรายการ "ไมโครโฟนภายนอก" ในแท็บ สัญญาณเข้า แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ไมโครโฟนที่มาพร้อมกับหูฟังของ Apple ที่มีรีโมตและไมค์ได้

ฉันต้องทำอะไรพิเศษเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดที่มีให้พร้อมกับหูฟังนี้หรือไม่

ไม่ต้อง เพียงเสียบหูฟังเท่านั้น  เสียงที่ออกไปยังหูฟังของคุณและเสียงที่เข้าไปในไมโครโฟนจะสลับโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบหูฟัง

บางครั้งการควบคุมระดับเสียงหรือไมโครโฟนเหมือนจะไม่ทำงานหลังจากฉันเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว  ฉันจะเปลี่ยนอาการนี้ได้อย่างไร


คุณอาจกดสวิตช์ควบคุมระดับเสียงค้างไว้ในขณะที่เสียบ  ซึ่งอาจทำให้ตัวควบคุมระดับเสียงหรือไมโครโฟนทำงานผิดปกติ  ถอดหูฟังออกจากคอมพิวเตอร์และเสียบกลับเข้าไปใหม่ ต้องระวังไม่ให้กดสวิตช์ควบคุมระดับเสียงในขณะที่ทำเช่นนั้น

วันที่เผยแพร่: