การใช้พลังงานและการคายความร้อนของ iMac

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการคายความร้อน (BTU) ของคอมพิวเตอร์ iMac 

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2020)
จอแสดงผล Retina 5K 27 นิ้ว, 10-Core i9 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2666MHz ขนาด 128GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 8TB, AMD Radeon Pro 5700 XT พร้อมหน่วยความจำ 16GB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
74 วัตต์ 295 วัตต์ 252 BTU/h 1007 BTU/h

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019)

จอแสดงผล Retina 5K 27 นิ้ว, Intel 8-Core i9 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2666MHz ขนาด 64 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon Pro Vega 48 พร้อมหน่วยความจำ 8 GB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

71 วัตต์

262 วัตต์

242 BTU/h

895 BTU/h

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2019)

จอแสดงผล Retina 4K 21.5 นิ้ว, Intel 6-Core i7 ความเร็ว 3.2GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 1 TB, AMD Radeon Pro Vega 20 พร้อมหน่วยความจำ 4 GB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

47 วัตต์

166 วัตต์

161 BTU/h

568 BTU/h

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)

จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว, Intel Quad-Core i7 ความเร็ว 4.2GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 64 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon Pro 580 พร้อมหน่วยความจำ 8192MB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

71 วัตต์

217 วัตต์

242 BTU/h

741 BTU/h

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)

จอภาพ Retina 4K ขนาด 21.5 นิ้ว, Intel Quad-Core i7 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 32 GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 512 GB, AMD Radeon Pro 560 พร้อมหน่วยความจำ 4096MB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

49 วัตต์

161 วัตต์

168 BTU/h

550 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Dual-Core i5 ความเร็ว 2.3GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 16 GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 256GB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

33 W

74 วัตต์

113 BTU/h

253 BTU/h

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)

จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว, Intel Quad-core Core i7 ความเร็ว 4.0GHz, DDR3L SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon R9 M390 พร้อมหน่วยความจำ 2 GB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

63 วัตต์

240 วัตต์

215 BTU/h

819 BTU/h

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

จอภาพ Retina 4K ขนาด 21.5 นิ้ว, Intel Quad-core Core i7 ความเร็ว 3.3GHz, LPDDR3 SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 16 GB, Fusion Drive ความจุ 2 TB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

40 วัตต์

119 วัตต์

136 BTU/h

406 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel dual-core Core i5 ความเร็ว 1.6GHz, LPDDR3 SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 16 GB, Fusion Drive ความจุ 1 TB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

33 W

58 วัตต์

113 BTU/h

198 BTU/h

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.3GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon R9 M290

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

70 วัตต์

197 วัตต์

239 BTU/h

673 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2014)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, AMD Radeon R9 M295X พร้อมหน่วยความจำ 4096MB

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

70 วัตต์

288 วัตต์

239 BTU/h

983 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 1.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, HDD ความจุ 500GB, กราฟิกในตัว

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

33 W

68 วัตต์

113 BTU/h

232 BTU/h

iMac (ปลายปี 2013)

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 16 GB, Fusion Drive ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 755M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

37 วัตต์

136 วัตต์

126 BTU/h

463 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.9GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 750M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

37 วัตต์

94 วัตต์

127 BTU/h

322 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, Intel Iris Pro Graphics

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

38 วัตต์

91 วัตต์

129 BTU/h

311 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32 GB, Fusion Drive ความจุ 3 TB, NVIDIA GeForce GTX 775M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

78 วัตต์

229 วัตต์

266 BTU/h

782 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, NVIDIA GeForce GTX 775M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

80 วัตต์

214 วัตต์

274 BTU/h

729 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8 GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, NVIDIA GeForce GT 755M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

78 วัตต์

180 วัตต์

268 BTU/h

615 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2011)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 2 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 250GB, กราฟิก AMD Radeon HD 6750M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

80 วัตต์

101 วัตต์

273 BTU/h

345 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.5GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 500GB, กราฟิก AMD Radeon HD 6750M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

81 วัตต์

106 วัตต์

276 BTU/h

362 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6770M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

85 วัตต์

114 วัตต์

290 BTU/h

389 BTU/h

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6770M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

135 วัตต์

170 วัตต์

461 BTU/h

580 BTU/h

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6970M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

139 วัตต์

195 วัตต์

474 BTU/h

665 BTU/h

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6970M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

142 วัตต์

200 วัตต์

485 BTU/h

682 BTU/h

iMac (กลางปี 2010)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.6GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4670

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

94 วัตต์

241 วัตต์

321 BTU/h

822 BTU/h

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 5670

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

*

365 วัตต์

*

1,245 BTU/h

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.6GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 5670

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

145 วัตต์

365 วัตต์

495 BTU/h

1,245 BTU/h 

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.33GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 500GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

104 วัตต์

241 วัตต์

 355 BTU/h

822 BTU/h

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)

จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

104 วัตต์

241 วัตต์

 355 BTU/h

822 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4670

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

*

365 วัตต์

*

1,245 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.33GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4670

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

*

365 วัตต์

*

1,245 BTU/h

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

จอภาพ 27 นิ้ว, Intel i5 แบบ Quad-core ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon 4850

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

145 วัตต์

365 วัตต์

*

1,245 BTU/h

iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)

จอภาพ 20 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 2 GB แบบ 2x1GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 320GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

60.7 วัตต์

108.9 วัตต์

206.4 BTU/h

371.6 BTU/h

iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 640GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

104.4 วัตต์

151.5 วัตต์

355 BTU/h

515.2 BTU/h

iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.93GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 640GB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 120

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

116.4 วัตต์

192.2 วัตต์

395.8 BTU/h

653.5 BTU/h

iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 130

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

113.9 วัตต์

208.9 วัตต์

387.3 BTU/h

710.3 BTU/h

iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4 GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1 TB, กราฟิก ATI Radeon HD 4850

การใช้พลังงาน

การคายความร้อน

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

ขณะไม่ใช้งาน

เต็มกำลัง CPU

125.5 วัตต์

215.7 วัตต์

426.7 BTU/h

733.4 BTU/h

*ไม่มีข้อมูล

โน้ต

  • ข้อมูลการใช้พลังงาน (วัตต์) วัดจากแหล่งพลังงาน รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานที่ระบบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
  • "เต็มกำลัง CPU" หมายถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นทดสอบการทำงานอย่างหนักหน่วง ซึ่งมีการใช้งานโปรเซสเซอร์สูงสุด และใช้พลังงานสูงสุดด้วยเช่นกัน
  • ตัวเลขเหล่านี้ได้จากการวัดค่าขณะใช้งานในสภาพแวดล้อม 23°C (73.4°F) หากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้น ความเร็วพัดลมก็ต้องเพิ่มขึ้นตาม และทำให้ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นที่อุณหภูมิ 35°C (95°F) จึงควรบวกเพิ่ม 50 วัตต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
วันที่เผยแพร่: