การใช้พลังงานและการคายความร้อนของ iMac

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการคายความร้อน (BTU) ของคอมพิวเตอร์ iMac 

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)
จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว, Intel Quad-Core i7 ความเร็ว 4.2GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 64GB, Fusion Drive ความจุ 3TB, AMD Radeon Pro 580 พร้อมหน่วยความจำ 8192MB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
71 วัตต์ 217 วัตต์ 242 BTU/h 741 BTU/h
iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)
จอภาพ Retina 4K ขนาด 21.5 นิ้ว, Intel Quad-Core i7 ความเร็ว 3.6GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 32GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 512GB, AMD Radeon Pro 560 พร้อมหน่วยความจำ 4096MB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
49 วัตต์ 161 วัตต์ 168 BTU/h 550 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Dual-Core i5 ความเร็ว 2.3GHz, DDR4 SDRAM ความเร็ว 2400MHz ขนาด 16GB, โซลิดสเตทไดรฟ์ ความจุ 256GB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
33 วัตต์ 74 วัตต์ 113 BTU/h 253 BTU/h
iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)
จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว, Intel Quad-core Core i7 ความเร็ว 4.0GHz, DDR3L SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 32GB, Fusion Drive ความจุ 3TB, AMD Radeon R9 M390 พร้อมหน่วยความจำ 2GB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
63 วัตต์ 240 วัตต์ 215 BTU/h 819 BTU/h
iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)
จอภาพ Retina 4K ขนาด 21.5 นิ้ว, Intel Quad-core Core i7 ความเร็ว 3.3GHz, LPDDR3 SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 16GB, Fusion Drive ความจุ 2TB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
40 วัตต์ 119 วัตต์ 136 BTU/h 406 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel dual-core Core i5 ความเร็ว 1.6GHz, LPDDR3 SDRAM ความเร็ว 1866MHz ขนาด 16GB, Fusion Drive ความจุ 1TB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
33 วัตต์ 58 วัตต์ 113 BTU/h 198 BTU/h
iMac (Retina 5K รุ่น 27 นิ้ว กลางปี 2015)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.3GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32GB, Fusion Drive ความจุ 3TB, AMD Radeon R9 M290
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
70 วัตต์ 197 วัตต์ 239 BTU/h 673 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2014)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32GB, Fusion Drive ความจุ 3TB, AMD Radeon R9 M295X พร้อมหน่วยความจำ 4096MB
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
70 วัตต์ 288 วัตต์ 239 BTU/h 983 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 1.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8GB, HDD ความจุ 500GB, กราฟิกในตัว
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
33 วัตต์ 68 วัตต์ 113 BTU/h 232 BTU/h
iMac (ปลายปี 2013)
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 16GB, Fusion Drive ความจุ 1TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 755M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
37 วัตต์ 136 วัตต์ 126 BTU/h 463 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.9GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 750M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
37 วัตต์ 94 วัตต์ 127 BTU/h 322 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, Intel Iris Pro Graphics
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
38 วัตต์ 91 วัตต์ 129 BTU/h 311 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 32GB, Fusion Drive ความจุ 3TB, NVIDIA GeForce GTX 775M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
78 วัตต์ 229 วัตต์ 266 BTU/h 782 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, NVIDIA GeForce GTX 775M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
80 วัตต์ 214 วัตต์ 274 BTU/h 729 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1600MHz ขนาด 8GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, NVIDIA GeForce GT 755M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
78 วัตต์ 180 วัตต์ 268 BTU/h 615 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2011)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 2GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 250GB, กราฟิก AMD Radeon HD 6750M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
80 วัตต์ 101 วัตต์ 273 BTU/h 345 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.5GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 500GB, กราฟิก AMD Radeon HD 6750M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
81 วัตต์ 106 วัตต์ 276 BTU/h 362 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6770M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
85 วัตต์ 114 วัตต์ 290 BTU/h 389 BTU/h
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 2.7GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6770M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
135 วัตต์ 170 วัตต์ 461 BTU/h 580 BTU/h
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.1GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6970M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
139 วัตต์ 195 วัตต์ 474 BTU/h 665 BTU/h
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i7 ความเร็ว 3.4GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก AMD Radeon HD 6970M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
142 วัตต์ 200 วัตต์ 485 BTU/h 682 BTU/h
iMac (กลางปี 2010)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.6GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon 4670
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
94 วัตต์ 241 วัตต์ 321 BTU/h 822 BTU/h
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon 5670
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
* 365 วัตต์ * 1,245 BTU/h
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core i5 ความเร็ว 3.6GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon 5670
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
145 วัตต์ 365 วัตต์ 495 BTU/h 1,245 BTU/h 
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.33GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 500GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
104 วัตต์ 241 วัตต์  355 BTU/h 822 BTU/h
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)
จอภาพ 21.5 นิ้ว, Intel Core i3 ความเร็ว 3.2GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1333MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
104 วัตต์ 241 วัตต์  355 BTU/h 822 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon 4670
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
* 365 วัตต์ * 1,245 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.33GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon 4670
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
* 365 วัตต์ * 1,245 BTU/h
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)
จอภาพ 27 นิ้ว, Intel i5 แบบ Quad-core ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon 4850
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
145 วัตต์ 365 วัตต์ * 1,245 BTU/h
iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)
จอภาพ 20 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 2GB แบบ 2x1GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 320GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
60.7 วัตต์ 108.9 วัตต์ 206.4 BTU/h 371.6 BTU/h
iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.66GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 640GB, กราฟิก NVIDIA GeForce 9400M
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
104.4 วัตต์ 151.5 วัตต์ 355 BTU/h 515.2 BTU/h
iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 2.93GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 640GB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 120
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
116.4 วัตต์ 192.2 วัตต์ 395.8 BTU/h 653.5 BTU/h
iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก NVIDIA GeForce GT 130
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
113.9 วัตต์ 208.9 วัตต์ 387.3 BTU/h 710.3 BTU/h
iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)
จอภาพ 24 นิ้ว, Intel Core 2 Duo ความเร็ว 3.06GHz, DDR3 SDRAM ความเร็ว 1066MHz ขนาด 4GB แบบ 2x2GB, ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial ATA ความจุ 1TB, กราฟิก ATI Radeon HD 4850
การใช้พลังงาน การคายความร้อน
ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU ขณะไม่ใช้งาน เต็มกำลัง CPU
125.5 วัตต์ 215.7 วัตต์ 426.7 BTU/h 733.4 BTU/h

*ไม่มีข้อมูล

โน้ต

  • ข้อมูลการใช้พลังงาน (วัตต์) วัดจากแหล่งพลังงาน รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานที่ระบบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
  • "เต็มกำลัง CPU" หมายถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นทดสอบการทำงานอย่างหนักหน่วง ซึ่งมีการใช้งานโปรเซสเซอร์สูงสุด และใช้พลังงานสูงสุดด้วยเช่นกัน
  • ตัวเลขเหล่านี้ได้จากการวัดค่าขณะใช้งานในสภาพแวดล้อม 23°C (73.4°F) หากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้น ความเร็วพัดลมก็ต้องเพิ่มขึ้นตาม และทำให้ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นที่อุณหภูมิ 35°C (95°F) จึงควรบวกเพิ่ม 50 วัตต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
วันที่เผยแพร่: