เกี่ยวกับสัญลักษณ์ TTY ในแถบสถานะบน iPhone

ดูวิธีการระบุสัญลักษณ์โทรพิมพ์ (TTY) ในแถบสถานะบน iPhone

ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดจะใช้เครื่องโทรพิมพ์ (TTY) เพื่อสื่อสารโดยการพิมพ์และการอ่านข้อความ หากคุณมี iPhone TTY Adapter ซึ่งมีจำหน่ายที่ www.apple.com/th/store คุณสามารถใช้ iPhone กับเครื่อง TTY ได้

หากคุณเห็น  ในแถบสถานะ แสดงว่า TTY เปิดอยู่ เลือกการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > TTY เพื่อเปิดหรือปิด TTY

ดูเพิ่มเติม

สามารถใช้ TTY ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ให้บริการของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงบน iPhone

 

วันที่เผยแพร่: