หากหน้าจอ Mac กลับสีหรือเป็นสีขาวดำ

การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงบางค่าจะมีผลต่อการแสดงผลสี

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หากอยู่ๆ สีทุกสีบนหน้าจอเกิดการกลับสีหรือกลายเป็นสีขาวดำ อาจเป็นเพราะคุณกด Control-Option-Command-8 ซึ่งเป็นปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงของ Mac สำหรับกลับสีหน้าจอ 

คุณสามารถควบคุมคุณสมบัตินี้ได้ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง โดยทำดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการช่วยการเข้าถึง
  2. ในส่วนจอแสดงผล ให้ยกเลิกการเลือก "กลับสี" หรือ "ใช้สเกลสีเทา" 

 

วันที่เผยแพร่: