OS X: ตรวจสอบความสม่ำเสมอ DNS ในการรวมระบบ Active Directory

การรวมระบบเข้ากับ Active Directory จะขึ้นอยู่กับการระบุตำแหน่งและการตรวจสอบส่วนควบคุมโดเมน (DC) และเซิร์ฟเวอร์ Global Catalog (GC) ผ่าน DNS เพื่อให้ฟังก์ชั่นนี้ทำงานได้ตามที่คาดไว้ ระบบ DNS ที่โฮสต์ Active Directory ต้องมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสอดคล้องกัน

ในการตรวจสอบความสอดคล้องของรายการบันทึกของบริการ Active Directory (บันทึก SRV) สามารถใช้คำสั่ง Terminal ต่อไปนี้เพื่อสืบค้น DNS

dig -t SRV _service._tcp.fqdn.example.com

...ซึ่ง _service เป็นบริการที่มีการสืบค้น (_ldap, _kerberos, _kpasswd or _gc) และ fqdn.example.com เป็นชื่อโดเมนของโดเมน Active Directory ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ในการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งการบันทึกบริการใน DNS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์สามข้อต่อไปนี้

  1. ประเภทการบันทึกบริการแต่ละประเภทมีคำตอบอย่างน้อยหนึ่งคำตอบในส่วนคำตอบ แสดงว่าการทดสอบนี้มีความสมบูรณ์
  2. ประเภทการบันทึกบริการแต่ละประเภทมีหมายเลขคำตอบหมายเลขเดียวกันในส่วนหัวเรื่อง แสดงว่าการทดสอบนี้มีความสอดคล้อง
  3. คำตอบแต่ละคำตอบที่ส่งกลับไปในส่วนเพิ่มเติมเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์และที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง แสดงว่าการทดสอบนี้มีความถูกต้อง

หากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนี้ คุณสามารถใช้บทความ Microsoft Technet เพื่อแก้ไขปัญหา DNS ที่เกี่ยวข้องกับ Active Directory การแก้ไขปัญหา DNS ที่เกี่ยวข้องกับ Active Directory

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำสั่ง Dig จะส่งกลับผลลัพธ์ที่เหมือนกับสิ่งนี้:

; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> -t SRV _ldap._tcp.fqdn.example.com

;; global options: printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53473

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:

;_ldap._tcp.fqdn.example.com.INSRV

;; ANSWER SECTION:

_ldap._tcp.fqdn.example.com. 600 INSRV0 100 389 dc1.fqdn.example.com.

_ldap._tcp.fqdn.example.com. 600 INSRV0 100 389 dc2.fqdn.example.com.

;; ADDITIONAL SECTION:

dc1.fqdn.example.com.3600INA10.0.0.1

dc2e.fqdn.example.com.3600 INA10.0.0.2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: