รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ การ์ด และปฏิทินที่สั่งซื้อในแอพรูปภาพสำหรับ OS X และ iPhoto

ขอรับรายละเอียดสายผลิตภัณฑ์สำหรับหนังสือ การ์ด และปฏิทินจากผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ของ Apple

ผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ของ Apple มีตัวเลือกที่หลากหลายเมื่อคุณสั่งซื้อโปรเจ็กต์ ดูส่วนที่อยู่ด้านล่างสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือดูหน้า ผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคา

แอพรูปภาพสำหรับ OS X

ผลิตภัณฑ์ ขนาด กระดาษหน้าปก จำนวนจำกัดของหน้า
หนังสือปกแข็งขนาดใหญ่พิเศษ
งานพิมพ์สองหน้า (พร้อมใบหุ้มปกและปกที่หุ้มด้วยรูปภาพ)
13 x 10 นิ้ว (33 x 25 ซม.)

หน้าปก: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้ม: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้มเคลือบลามิเนต: Satin Finish

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกแข็งขนาดใหญ่
งานพิมพ์สองหน้า (พร้อมใบหุ้มปกและปกที่หุ้มด้วยรูปภาพ)
11 x 8.5 นิ้ว (28 x 21.5 ซม.)

หน้าปก: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้ม: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้มเคลือบลามิเนต: Satin Finish

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่พิเศษ
งานพิมพ์สองหน้า (พร้อมใบหุ้มปกและปกที่หุ้มด้วยรูปภาพ)

10 x 10 นิ้ว (25 x 25 ซม.)

ใบหุ้มปก: หน้าปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้ม: หน้าปกแบบมัน 80# McCoy

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกแข็งรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่
งานพิมพ์สองหน้า (พร้อมใบหุ้มปกและปกที่หุ้มด้วยรูปภาพ)

8 x 8 นิ้ว (20 x 20 ซม.)

ใบหุ้มปก: หน้าปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้ม: หน้าปกแบบมัน 80# McCoy

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
งานพิมพ์สองหน้า

8 x 8 นิ้ว (20 x 20 ซม.)

หน้าปก: ใบหุ้มปกแบบมัน 120# McCoy

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนขนาดกลาง
งานพิมพ์สองหน้า
8 x 6 นิ้ว (20 x 15 ซม.)

หน้าปก: หน้าปก 120# McCoy Silk

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

ปฏิทิน
งานพิมพ์สองหน้า
13 x 10.4 นิ้ว (33 x 26.4 ซม.)

หน้าปก 100# McCoy Silk

ต่ำสุด 12 เดือน

สูงสุด 24 เดือน

การ์ดแบบเลตเตอร์เพรส

5 x 7 นิ้ว (13 x 18 ซม.)

การ์ด: หน้าปก 110# Crane's Lettra

ซอง: 32# Crane's Lettra Writing

ไม่สามารถใช้ได้

การ์ดเรียบ
งานพิมพ์สองหน้า
4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)

หน้าปก 120# McCoy Silk

ไม่สามารถใช้ได้

การ์ดพับ
งานพิมพ์สองหน้า
5 x 7 นิ้ว (13 x 18 ซม.)

หน้าปก 120# McCoy Silk

ไม่สามารถใช้ได้

iPhoto '11 (iPhoto v9.0)

ผลิตภัณฑ์ ขนาด กระดาษหน้าปก จำนวนจำกัดของหน้า

หนังสือปกแข็งขนาดใหญ่พิเศษ
งานพิมพ์สองหน้า (พร้อมใบหุ้มปกและปกที่หุ้มด้วยรูปภาพ)

13 x 10 นิ้ว (33 x 25 ซม.)

หน้าปก: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้ม: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้มเคลือบลามิเนต: Satin Finish

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกแข็ง
งานพิมพ์สองหน้า (พร้อมใบหุ้มปกและปกที่หุ้มด้วยรูปภาพ)

11 x 8.5 นิ้ว (28 x 21.5 ซม.)

หน้าปก: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้ม: ใบหุ้มปกแบบมัน 80# McCoy

ภาพหุ้มเคลือบลามิเนต: Satin Finish

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนเย็บลวดขนาดใหญ่
งานพิมพ์สองหน้า

11 x 8.5 นิ้ว (28 x 21.5 ซม.)

หน้าปก: หน้าปก 120# McCoy Silk

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนเย็บลวดขนาดกลาง
งานพิมพ์สองหน้า

8 x 6 นิ้ว (20 x 15 ซม.)

หน้าปก: หน้าปก 120# McCoy Silk

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนขนาดใหญ่
งานพิมพ์สองหน้า
11 x 8.5 นิ้ว (28 x 21.5 ซม.)

หน้าปก: หน้าปก 120# McCoy Silk

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)

สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนขนาดกลาง
งานพิมพ์สองหน้า

8 x 6 นิ้ว (20 x 15 ซม.)

หน้าปก: หน้าปก 120# McCoy Silk

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)


สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

หนังสือปกอ่อนขนาดเล็ก
งานพิมพ์สองหน้า
3.5 x 2.6 นิ้ว (8.9 x 6.7 ซม.)

หน้าปก: หน้าปก 120# McCoy Silk

จำนวนหน้า: หน้าปก 65# McCoy Silk

ต่ำสุด 20 (กระดาษ 10 แผ่น)
สูงสุด 100 (กระดาษ 50 แผ่น)

ปฏิทิน
งานพิมพ์สองหน้า

13 x 10.4 นิ้ว (33 x 26.4 ซม.)

หน้าปก 100# McCoy Silk

ต่ำสุด 12 เดือน

สูงสุด 24 เดือน

การ์ดแบบเลตเตอร์เพรส

5 x 7 นิ้ว (13 x 18 ซม.)

การ์ด: หน้าปก 110# Crane's Lettra

ซอง: 32# Crane's Lettra Writing

ไม่สามารถใช้ได้

การ์ดเรียบ
งานพิมพ์สองหน้า

4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.)

หน้าปก 120# McCoy Silk

ไม่สามารถใช้ได้

การ์ดพับ
งานพิมพ์สองหน้า

5 x 7 นิ้ว (13 x 18 ซม.)

หน้าปก 120# McCoy Silk

ไม่สามารถใช้ได้
วันที่เผยแพร่: