ความเสียหายของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมของเครื่อง Mac ที่เกิดจากของเหลวจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกัน

ความเสียหายของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมของเครื่อง Mac จากการสัมผัสถูกของเหลวจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ การรับประกันแบบจำกัดหนึ่ง (1) ปีของ Apple หรือ AppleCare Protection Plan (APP)

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac และคีย์บอร์ดแบบใช้สายและแบบไร้สายรุ่นปัจจุบันของ Apple (ยกเว้น Magic Keyboard) มีแถบวัดความชื้น (Liquid Contact Indicator - LCI) ที่ช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการสัมผัสถูกของเหลวหรือไม่

ประโยชน์ที่ได้รับภายใต้การรับประกับของผู้ผลิตเป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ผลิตภัณฑ์ Apple และสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้บริโภค

หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงาน

คุณสามารถขอความช่วยเหลือใน การระบุคีย์บอร์ดของคุณ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น

วันที่เผยแพร่: