ความเสียหายของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมของเครื่อง Mac ที่เกิดจากของเหลวจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกัน

ความเสียหายของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมของเครื่อง Mac จากการสัมผัสถูกของเหลวจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดหนึ่ง (1) ปีของ Apple หรือ AppleCare Protection Plan (APP) AppleCare+ สำหรับ Mac เพิ่มความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุดสองครั้งทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการบริการและภาษีที่ต้องชำระ โดยจะมีข้อยกเว้น โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+ สำหรับ Mac เพื่อดูรายละเอียด

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac และคีย์บอร์ดแบบใช้สายและแบบไร้สายมีแถบวัดความชื้น (Liquid Contact Indicator - LCI) ที่ช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการสัมผัสถูกของเหลวหรือไม่

ประโยชน์ที่ได้รับภายใต้การรับประกับของผู้ผลิตเป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ผลิตภัณฑ์ Apple และสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์เสริม

วันที่เผยแพร่: