วิธีการสร้างการสะท้อนข้อมูลซ้ำแบบ RAID ซอฟต์แวร์

เรียนรู้วิธีการสร้างการสะท้อนข้อมูลซ้ำแบบ RAID ซอฟต์แวร์ใน Mac OS X

เมื่อคุณได้ตัดการเชื่อมต่อดิสก์ที่แบ่งออกเป็นส่วนในชุด RAID ที่มีการสะท้อนข้อมูล ให้เชื่อมต่อดิสก์อีกครั้ง โดยดิสก์จะต้องมีการสร้างใหม่เพื่อให้มีข้อมูลล่าสุด หากก่อนหน้านี้ คุณเปิดใช้งานตัวเลือก "RAID Mirror AutoRebuild" ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก RAID เมื่อคุณสร้าง RAID ดิสก์จะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติในการทำงานเบื้องหลัง โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนในบทความนี้

หากคุณ ไม่ได้ เปิดใช้งานตัวเลือก "RAID Mirror AutoRebuild" ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก RAID เมื่อคุณสร้าง RAID คุณจะต้องสร้างดิสก์ใหม่อีกครั้งด้วยตัวเอง ในการสร้างดิสก์ใหม่ในชุด RAID ที่มีการสะท้อนข้อมูล:

  1. เปิดดิสก์ยูทิลิตี้
  2. เลือกการตั้งค่า RAID แล้วคลิก RAID
  3. คลิก สร้างใหม่

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: