ใช้หูฟัง Apple กับ iPhone, iPad และ iPod

ดูว่าหูฟัง Apple แบบมีสายรุ่นใดที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ


หน้านี้แสดงวิธีใช้หูฟัง Apple แบบมีสาย และคุณยังสามารถดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ AirPods ซึ่งเป็นหูฟังไร้สายของ Apple

Apple EarPods พร้อมขั้วต่อ Lightning

หากต้องการใช้ Apple EarPods พร้อมขั้วต่อ Lightning คุณต้องมี iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มีขั้วต่อ Lightning และ iOS 10 ขึ้นไป

Apple EarPods พร้อมขั้วต่อ Lightning ไม่สามารถใช้งานได้กับ iPod nano หรืออุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า

Apple EarPods พร้อมหัวเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.

Apple EarPods พร้อมหัวเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม. สามารถใช้งานได้กับ iPhone, iPad และ iPod รุ่นที่มีแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หูฟังเหล่านี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. มาตรฐานได้อีกด้วย

ชุดหูฟังแบบ In-Ear ของ Apple พร้อมรีโมทและไมค์

ชุดหูฟังแบบ In-Ear ของ Apple พร้อมรีโมทและไมโครโฟน สามารถใช้งานได้กับ iPhone, iPad และ iPod รุ่นที่มีแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หูฟังเหล่านี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. มาตรฐานได้อีกด้วย

อะแดปเตอร์แจ็คหูฟัง Lightning เป็น 3.5 มม.

อะแดปเตอร์แจ็คหูฟัง Lightning to 3.5 mm ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังขนาด 3.5 มม. และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มีขั้วต่อ Lightning ได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ iOS ต้องใช้ iOS 10 ขึ้นไป

เสียบอะแดปเตอร์แจ็คหูฟัง Lightning to 3.5 mm เข้ากับขั้วต่อ Lightning บนอุปกรณ์ iOS และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหูฟัง

อะแดปเตอร์แจ็คหูฟัง USB-C to 3.5 mm

อะแดปเตอร์แจ็คหูฟัง USB-C to 3.5 mm ช่วยให้คุณเชื่อมต่อหูฟังขนาด 3.5 มม.และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB-C ได้

เสียบอะแดปเตอร์แจ็คหูฟัง USB-C to 3.5 mm เข้ากับพอร์ต USB-C บนอุปกรณ์ของคุณและเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหูฟังของคุณ

ดูเพิ่มเติม

  • หากคุณเชื่อมต่อหูฟังสองอันกับอุปกรณ์ iOS โดยใช้ทั้งแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. และขั้วต่อ Lightning เสียงจะเล่นจากหูฟังอันสุดท้ายที่คุณเชื่อมต่อ
  • เมื่อคุณใช้หูฟัง Apple ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Apple รุ่นก่อนหน้า คุณอาจจะเล่นเสียงได้ แต่จะใช้คุณสมบัติอื่นๆ ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมระดับเสียงและการเล่นอาจไม่สามารถใช้ได้กับ Apple EarPods พร้อมหัวเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม. ใน iPod บางรุ่น
  • ดูสิ่งที่ควรทำ หากหูฟังของคุณไม่สามารถใช้งานได้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch
  • ขอความช่วยเหลือ หาก iPhone ของคุณติดอยู่ในโหมดหูฟัง
  • ขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Beats
วันที่เผยแพร่: