ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ Apple Studio Display, Apple Pro Display XDR, Thunderbolt Display หรือ Apple Cinema Display

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

มีหลายวิธีในการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผล Apple ของคุณ ดังนี้

 • บน Mac เมื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณแล้ว: เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ คลิกรายงานระบบ จากนั้นคลิกกราฟิก/จอภาพ
 • บนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณในที่อื่นๆ เช่น ที่ตัวจอแสดงผลหรือขาตั้งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง


Apple Studio Display

คุณสามารถค้นหาหมายเลขหมายเลขประจำเครื่องของ Studio Display ได้จากส่วนเหล่านี้

 • ที่ด้านล่างของขาตั้ง: หากต้องการดูหมายเลขประจำเครื่อง ให้จับด้านข้างของจอแสดงผล แล้วค่อยๆ วางจอแสดงผลคว่ำลงบนผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มๆ ที่สะอาด
  ตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องที่ด้านล่างของขาตั้ง
 • ที่ด้านล่างของอะแดปเตอร์ตัวยึด VESA:
  ตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องที่ด้านล่างของขาตั้ง


Apple Pro Display XDR

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ Pro Display XDR ของคุณได้จากภาพประกอบจอแสดงผลที่ด้านหลังของจอแสดงผล ดูวิธีถอด Pro Display XDR ออกจาก Pro Stand หรืออะแดปเตอร์ตัวยึด VESA
Back of Pro Display XDR ที่แสดงหมายเลขหมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ตรงกลางด้านหลังของจอแสดงผล


Thunderbolt Display และ Apple Cinema Display

คุณสามารถค้นหาหมายเลขหมายเลขประจำเครื่องของจอแสดงผลได้จากส่วนเหล่านี้

 • ที่ฐานของจอแสดงผล: หากต้องการดูหมายเลขประจำเครื่อง ให้จับด้านข้างของจอแสดงผล แล้วค่อยๆ วางจอแสดงผลคว่ำลงบนผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มๆ ที่สะอาด 
 • ในใบเสร็จรับเงินเดิม (หรือใบแจ้งหนี้)
 • ที่กลไกบานพับ: หากต้องการดูหมายเลขประจำเครื่องที่กลไกบานพับ คุณควรถอดขาตั้งออก คุณอาจต้องการตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องนี้หากมีการถอดขาตั้งดั้งเดิมออกเพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ตัวยึด VESA เสริม


วันที่เผยแพร่: