ติดตามและเล่นรายการใน Apple Podcasts บน iPhone และ iPad

ติดตามพ็อดคาสท์ที่คุณชื่นชอบและควบคุมวิธีการฟังด้วยการกำหนดความเร็วในการเล่น การกดข้าม และอื่นๆ


วิธีติดตามพ็อดคาสท์บน iPhone หรือ iPad

เมื่อคุณติดตามพ็อดคาสท์ ตอนใหม่ๆ จะถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการออกตอนใหม่ได้อีกด้วย

 1. เปิดแอปพ็อดคาสท์
 2. เรียกดูหรือค้นหารายการต้องการความช่วยเหลือในการค้นหารายการที่คุณชอบหรือไม่
 3. แตะรายการเพื่อดูหน้าข้อมูล
 4. แตะปุ่มติดตาม

หากต้องการค้นหาพ็อดคาสท์ที่คุณติดตามหรือรายการที่คุณเพิ่มด้วยตนเองผ่าน URL ให้ไปที่แท็บคลัง จากนั้นแตะ "รายการ" แล้วแตะ "ติดตามอยู่"

ต้องการฟังเนื้อหาพ็อดคาสท์ระดับพรีเมียมหรือไม่ ดูวิธีการซื้อการสมัครรับ Apple Podcasts


วิธีเลิกติดตามพ็อดคาสท์บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอปพ็อดคาสท์
 2. บน iPhone ของคุณ ไปที่แท็บคลังแล้วแตะรายการ จากนั้นแตะติดตาม บน iPad ของคุณ ให้ไปที่คลังในแถบด้านข้างแล้วแตะรายการ จากนั้นแตะติดตามแล้ว
 3. แตะที่รายการเพื่อดูหน้าข้อมูล
 4. แตะปุ่มเพิ่มเติม 
 5. แตะ "เลิกติดตามรายการ"
  ตัวเลือกเลิกติดตามรายการในเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะปุ่มเพิ่มเติม

ตอนใหม่จะไม่ดาวน์โหลด แต่ตอนที่อยู่ในคลังของคุณอยู่แล้วจะไม่ถูกลบ หากคุณเลิกติดตามรายการที่มีเนื้อหาพรีเมี่ยม การสมัครของคุณจะยังคงมีผลอยู่ เรียนรู้วิธีการยกเลิกการสมัครรับ


วิธีเลือกลำดับที่จะเล่นตอนต่างๆ

เมื่อคุณติดตามพ็อดคาสท์ คุณสามารถเล่นตอนต่างๆ ตามลำดับ โดยเริ่มจากตอนใหม่ล่าสุดหรือเก่าที่สุดก็ได้

 1. เปิดแอปพ็อดคาสท์
 2. บน iPhone ให้ไปที่แท็บคลังแล้วแตะรายการ บน iPad ของคุณ ให้ไปที่คลังในแถบด้านข้างแล้วแตะรายการ
 3. แตะรายการเพื่อดูหน้าข้อมูล
 4. แตะปุ่มเพิ่มเติม ที่มุมขวาบน แล้วแตะการตั้งค่า
 5. แตะใหม่ที่สุดถึงเก่าที่สุดหรือใหม่ที่สุดถึงเก่าที่สุด
  ตัวเลือกใหม่ที่สุดถึงเก่าที่สุดในการตั้งค่าพ็อดคาสท์

วิธีกรองซีซั่นและตอน

สำหรับพ็อดคาสท์ที่มีซีซั่น คุณสามารถกรองตามซีซั่นได้ หากคุณติดตามพ็อดคาสท์ หรือได้บันทึกหรือดาวน์โหลดตอนต่างๆ คุณยังสามารถกรองเพื่อดูเฉพาะตอนที่ยังไม่ได้เล่น ตอนที่ดาวน์โหลด และอื่นๆ

 1. เปิดแอปพ็อดคาสท์
 2. บน iPhone ให้ไปที่แท็บคลังแล้วแตะรายการ บน iPad ของคุณ ให้ไปที่คลังในแถบด้านข้างแล้วแตะรายการ
 3. แตะรายการเพื่อดูหน้าข้อมูล
 4. แตะซีซั่นหรือตอน แล้วเลือกตัวกรอง
  ตอนทั้งหมดในเมนูตัวกรองตอน

วิธีเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วของตอนของพ็อดคาสท์

 1. เปิดแอปพ็อดคาสท์และเริ่มฟังตอนหนึ่ง
 2. แตะเครื่องเล่นขนาดเล็กที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อขยายปุ่มควบคุมเสียง
 3. แตะปุ่มความเร็วในการเล่น จากนั้นเลือกความเร็วจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
  ตัวเลือกความเร็ว 1x ในเมนูความเร็วในการเล่น

วิธีตั้งเวลาหยุดเล่นสำหรับตอนของพ็อดคาสท์

 1. เปิดแอปพ็อดคาสท์และเริ่มฟังตอนหนึ่ง
 2. แตะเครื่องเล่นขนาดเล็กที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อขยายปุ่มควบคุมเสียง
 3. แตะปุ่มตั้งเวลาหยุดเล่น เพื่อเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ตอนเล่น
  ตั้งเวลาหยุดเล่นเป็นปิดในเมนูตั้งเวลาหยุดเล่น

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นเปิดแอปพ็อดคาสท์ แล้วลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: