การตั้งค่าเสียง MIDI: วิธีทดสอบการทำงานของ MIDI

แอปพลิเคชั่นการตั้งค่าเสียง MIDI (อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของคุณ) เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความลื่นไหลของสัญญาณในการตั้งค่า MIDI นี่คือวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อทดสอบการทำงานของ MIDI ในระบบของคุณ

  1. เปิดแอปพลิเคชั่นการตั้งค่าเสียง MIDI
  2. คลิกแท็บ อุปกรณ์ MIDI
  3. คลิกปุ่มตั้งค่าทดสอบ ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นโน้ตดนตรีสองตัว ด้วย ตั้งค่าการทดสอบ ที่มีมาให้ คุณสามารถทดสอบพอร์ตสัญญาณออกของการตั้งค่า MIDI และตัวควบคุม MIDI ที่เสียบอยู่ 
  4. ในการทดสอบพอร์ตสัญญาณออก MIDI ของอินเทอร์เฟซ MIDI ให้คลิกพอร์ตสัญญาณออก (สามเหลี่ยมกลับหัว) บนไอคอนที่เกี่ยวข้องในหน้าต่างกำหนดค่าของการตั้งค่าเสียง MIDI ไอคอนพอร์ตสัญญาณออกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และ AMSจะส่งข้อมูล MIDI ไปยังตัวพอร์ต MIDI ของอุปกรณ์

  5. หากจอแสดงผลอินเทอร์เฟซ MIDI ของคุณมีไฟแสดงสถานะที่แจ้งว่ากำลังส่งข้อมูล จากนั้นไฟบนอินเทอร์เฟซของพอร์ตที่คุณคลิกใน AMS จะสว่างขึ้น หากอุปกรณ์ MIDI ภายนอกที่เสียบอยู่กับพอร์ต MIDI นั้นๆ เชื่อมต่อกับระบบขยายเสียงของคุณอย่างถูกต้อง ควรมีเสียงออกมาด้วย
  6. หากคุณมีอุปกรณ์ MIDI ภายนอกอื่นๆ ในการกำหนดค่าของการตั้งค่าเสียง MIDI คุณสามารถทดสอบอุปกรณ์เหล่านั้น โดยคลิกไอคอนที่เหมาะสมในหน้าต่างการตั้งค่าเสียง MIDI พอร์ตสัญญาณออกของไอคอนอินเทอร์เฟซ MIDI ที่เชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใน AMS และข้อมูลจะถูกส่ง เมื่อคลิกที่พอร์ตโดยตรงตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

  7. ด้วยปุ่มตั้งค่าการทดสอบที่มีมาให้ คุณยังสามารถทดสอบสัญญาณเข้า MIDI ได้อีกด้วย เพียงแค่เล่นตัวควบคุมที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซของคุณ ไอคอนพอร์ต MIDI เข้า (สามเหลี่ยม) ที่เกี่ยวข้องในหน้าต่างกำหนดค่าของการตั้งค่าเสียง MIDI จะเปลี่ยนเป็นสีแดง

หากอินเทอร์เฟซ MIDI ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้การทดสอบเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรฟเวอร์ที่ติดตั้งสำหรับอินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับ OS X เวอร์ชั่นที่คุณใช้อยู่ โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอินเทอร์เฟซ MIDI

หากไฟแสดงสถานะบนอินเทอร์เฟซ MIDI ส่วางขึ้นขณะทดสอบ แต่โมดูล MIDI ของคุณที่เชื่อมต่อไม่มีเสียง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย MIDI เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง (MIDI ออก จากอินเทอร์เฟซไปเป็น MIDI เข้าบนโมดูล) และสาย MIDI ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง ขั้นต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณเสียงเข้าจากโมดูลของคุณเชื่อมต่อกับมิกเซอร์หรือระบบขยายเสียงที่เหมาะสมอื่นๆ อย่างถูกต้อง หากโมดูลของคุณมีช่องเสียบหูฟัง ลองฟังโดยใช้หูฟังเพื่อดูว่ามีเสียงหรือไม่

เมื่อคุณทดสอบเสร็จแล้ว คลิกปุ่มตั้งค่าการทดสอบอีกครั้ง ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งระบุว่า AMS ไม่อยู่ในโหมดทดสอบอีกต่อไป

วันที่เผยแพร่: