รหัสผ่านสำหรับเมาส์ไร้สายของ Apple คืออะไร

อุปกรณ์เมาส์ไร้สายของ Apple โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน แต่ซอฟต์แวร์บางอย่างต้องมีรหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งานเมาส์ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เมาส์ไร้สายของ Apple กับ Boot Camp ไดรเวอร์คลาสทั่วไปใน Windows อาจขอรหัสผ่าน

รหัสผ่านในตัวของอุปกรณ์เมาส์ไร้สายของ Apple คือ "0000" (ศูนย์สี่ตัว) หากซอฟต์แวร์การตั้งค่าขอรหัสผ่าน ให้ป้อนค่านี้

วันที่เผยแพร่: