ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Keyboard, Magic Mouse หรือ Magic Trackpad

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Keyboard, Magic Mouse หรือ Magic Trackpad สำหรับ Mac ของคุณ

Apple Wireless Keyboard

Magic Keyboard

หมายเลขประจำเครื่องของ Magic Keyboard อยู่ที่พื้นผิวด้านล่างของอุปกรณ์ พร้อมกับเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นตัวอักษรและตัวเลขเรียงต่อกัน 17 ตัว

แผนผังตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Keyboard

คีย์บอร์ดไร้สายรุ่นก่อน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคีย์บอร์ดไร้สายรุ่นก่อนของ Apple ได้ที่ใต้อุปกรณ์ ใกล้กับปุ่มเปิดปิด

แผนผังตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องของคีย์บอร์ดไร้สาย

เมาส์ไร้สายของ Apple

Magic Mouse

หมายเลขประจำเครื่องของ Magic Mouse อยู่ที่พื้นผิวด้านล่างของอุปกรณ์พร้อมกับเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นตัวอักษรและตัวเลขเรียงต่อกัน 17 ตัว

แผนภาพด้านล่างของ Magic Mouse 2

เมาส์ไร้สายรุ่นก่อน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเมาส์ไร้สายรุ่นก่อนของ Apple ได้ภายในช่องใส่แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ ดังนี้

แผนผังตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Mouse

แทร็คแพดไร้สายของ Apple

Magic Trackpad

หมายเลขประจำเครื่องของ Magic Trackpad อยู่ที่พื้นผิวด้านล่างของอุปกรณ์ พร้อมกับเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นตัวอักษรและตัวเลขเรียงต่อกัน 17 ตัว

แผนผังตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Trackpad 2

แทร็คแพดไร้สายรุ่นก่อน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของแทร็คแพดไร้สายของ Apple รุ่นก่อนหน้าได้ที่ใต้อุปกรณ์:

แผนผังตำแหน่งหมายเลขประจำเครื่องของ Magic Trackpad

วันที่เผยแพร่: