Boot Camp ไม่รองรับการกำหนดค่า RAID

Boot Camp ไม่สามารถใช้กับการกำหนดค่า RAID

การกำหนดค่า RAID ที่ไม่รองรับ รวมถึง RAID ซอฟต์แวร์ในตัว และการ์ด RAID ฮาร์ดแวร์ของ Microsoft Windows (เช่น การ์ด RAID ของ Mac Pro และการ์ด RAID ของ Xserve)

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการสร้างพาร์ติชั่นดิสก์ของคุณและติดตั้ง Windows โดยใช้ผู้ช่วย Boot Camp ดิสก์ดังกล่าวจะต้องเป็นแบบพาร์ติชั่นเดียวที่จัดรูปแบบเป็นโวลุ่ม Mac OS X แบบขยาย (บันทึก) ถ้าคุณสร้างพาร์ติชั่นดิสก์ของคุณแล้วโดยใช้ยูทิลิตี้ดิสก์หรือยูทิลิตี้อื่น คุณจะไม่สามารถใช้ผู้ช่วย Boot Camp ได้จนกว่าคุณจะกู้คืนดิสก์ของคุณไปที่โวลุ่ม Mac OS X ที่เป็นพาร์ติชั่นเดียว

และผู้ช่วย Boot Camp จะทำงานเฉพาะกับดิสก์ภายในเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อสร้างพาร์ติชั่นและติดตั้ง Windows บนดิสก์ภายนอกได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: