รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Apple Cinema Display

เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณควรปฏิบัติเมื่อคุณมีปัญหากับจอแสดงผลของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับจอแสดงผลของคุณแล้วบทความนี้ไม่มีข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนที่มาพร้อมกับจอแสดงผลของคุณสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple ถ้าคุณพยายามซ่อมแซมจอแสดงผลด้วยตนเอง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับจอแสดงผลจะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันที่จำกัดสำหรับจอแสดงผลของคุณ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามเกี่ยวกับการรับประกันอื่นๆ

ไม่มีภาพบนหน้าจอ

 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
 • ตรวจสอบว่าต่อสายไฟถูกต้องแล้ว
 • ตรวจสอบว่าต่อสายจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ของคุณถูกต้องแล้ว
 • ตรวจสอบว่าต่อสาย DVI หรือสายจอแสดงผล Mini DisplayPort แน่นดีแล้ว
 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดพักเครื่อง
 • ตรวจสอบว่าตั้งค่าความสว่างถูกต้องแล้ว ส่วนควบคุมความสว่างจะอยู่ใต้ขอบทางด้านขวาของจอแสดงผล
 • ตรวจสอบและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ทั้งหมด การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปได้

ถ้าเสียบสายไฟของจอแสดงผลกับเต้าเสียบผนังหรือปลั๊กพ่วงที่มีการเดินสายดินไว้ ให้ดูว่ามีไฟที่เต้าเสียบหรือไม่ คุณสามารถทดสอบเต้าเสียบได้โดยการเสียบอุปกรณ์ที่คุณทราบว่าใช้งานได้ เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะหรือวิทยุ 

ไม่สามารถปรับระดับเสียงบนลำโพงในตัวของจอแสดงผล

 • ตรวจสอบว่าเสียบสาย USB ของจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์แล้ว
 • ตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์

ภาพหน้าจอเบลอ

เปลี่ยนความละเอียดของจอแสดงผลในการตั้งค่าจอแสดงผล เพื่อความคมชัดสูงสุด ให้เลือกความละเอียดเริ่มต้นของจอแสดงผล ความละเอียดเริ่มต้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นความละเอียดสูงสุดที่อยู่ในการตั้งค่า ความละเอียดอื่นๆ อาจทำให้ภาพเบลอเนื่องจากต้องมีการปรับให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ

หน้าจอไม่มีสีหรือสีดูไม่เป็นธรรมชาติ

 • ตรวจสอบว่าได้ต่อสายจอแสดงผลกับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์แน่นดีแล้ว
 • ปรับเทียบหน้าจอของคุณโดยใช้แผงควบคุมของหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีและจอแสดงผล โปรดดูวิธีใช้ Mac
 • เปิดแผงควบคุมของจอแสดงผลแล้วดูว่าจอแสดงผลของคุณถูกตั้งค่าให้แสดงเป็นสีเทาหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีและจอแสดงผล โปรดดูวิธีใช้ Mac

ไอคอนเดสก์ท็อปย้ายที่ หลังจากเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ

การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอจะส่งผลต่อการแสดงข้อมูลบนหน้าจอของคุณ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเป็นความละเอียดที่น้อยลง ระบบปฏิบัติการอาจจัดตำแหน่งไอคอนใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากคุณเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ

จอแสดงผลไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการในการตั้งค่าจอแสดงผล

จอแสดงผลแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีการตั้งค่าจอแสดงผลเฉพาะตัว ให้ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่าที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่คุณต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่มปรับความสว่างหรือไม่มีตัวเลือกโหมดพลังงานในแผงควบคุมของหน้าจอ

 • ตรวจสอบว่าคุณต่อขั้วต่อ USB ของสายจอแสดงผลเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสมบัติบางอย่างของซอฟต์แวร์ของจอแสดงผลจำเป็นต้องเชื่อมต่อด้วย USB
 • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมดแล้ว
วันที่เผยแพร่: