วิธีระบุเค้าโครงคีย์บอร์ด Apple ของคุณตามประเทศหรือภูมิภาค

ใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์บนคีย์บอร์ด Apple เพื่อช่วยคุณระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดตามประเทศหรือภูมิภาค

เค้าโครงคีย์บอร์ดบางแบบมีเฉพาะในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมคีย์บอร์ด โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการ


ระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ (ANSI, ISO หรือภาษาญี่ปุ่น)

หาปุ่มที่มีคำว่า "return" หรือสัญลักษณ์ return-left พิมพ์อยู่บนปุ่ม ปุ่มควรมีลักษณะเหมือนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง

คีย์บอร์ด ANSI

หากปุ่ม Return ของคุณมีลักษณะเหมือนภาพใดภาพหนึ่งด้านล่าง แสดงว่าคุณมีคีย์บอร์ด ANSI:

ปุ่ม Return ของคีย์บอร์ด ANSI  ปุ่ม Return ของคีย์บอร์ด ANSI

คีย์บอร์ด ISO

หากปุ่ม Return ของคุณมีลักษณะเหมือนภาพใดภาพหนึ่งด้านล่าง แสดงว่าคุณมีคีย์บอร์ด ISO:

ปุ่ม Return ของคีย์บอร์ด ISO  ปุ่ม Return ของคีย์บอร์ด ISO

คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่น

หากปุ่ม Return ของคุณมีลักษณะเหมือนภาพด้านล่าง แสดงว่าคุณมีคีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่น:

ปุ่ม Return ของคีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่น


ระบุเค้าโครงคีย์บอร์ด ANSI

หาปุ่ม Tab หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์ Tab ปุ่ม Q ทางด้านขวาควรมีลักษณะเหมือนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง ซึ่งจะช่วยคุณระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ:

ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา

(หากปุ่ม Caps Lock อยู่ด้านล่างปุ่ม Tab)

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา

ภาษาจีน – พินอิน

(หากปุ่ม 中/英 อยู่ด้านล่างปุ่ม )

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาจีนแบบพินอิน

ภาษาเกาหลี

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาเกาหลี  ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาเกาหลี

ภาษาไทย

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาไทย  ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาไทย

ภาษาจีน – จู้อิน

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาจีนแบบจู้อิน  ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาจีนแบบจู้อิน


ระบุเค้าโครงคีย์บอร์ด ISO

หาปุ่ม Tab หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์ Tab  ปุ่มทางด้านขวาควรมีลักษณะเหมือนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยคุณระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ:

ภาษาอาหรับ

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาอาหรับ

ภาษาบัลแกเรีย

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาบัลแกเรีย

ภาษาฝรั่งเศส/เบลเยียม

ปุ่ม A ของคีย์บอร์ดภาษาฝรั่งเศส/เบลเยียม

ภาษากรีก

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษากรีก

ภาษาฮิบรู

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษาฮิบรู

ภาษารัสเซีย

ปุ่ม Q ของคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

ภาษาตุรกี - F

ปุ่ม F ของคีย์บอร์ดภาษาตุรกี

ปุ่มทางด้านขวาของปุ่ม L ควรมีลักษณะเหมือนกับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยคุณระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ:

ภาษาฝรั่งเศสแคนาดา

ปุ่ม ; ของคีย์บอร์ดภาษาฝรั่งเศสแคนาดา

ภาษาโครเอเชีย / สโลวีเนีย

ปุ่ม č ของคีย์บอร์ดภาษาโครเอเชีย/สโลวีเนีย

ภาษาเช็ก

ปุ่ม ; ของคีย์บอร์ดภาษาเช็ก

ภาษาเดนมาร์ก

ปุ่ม Æ ของคีย์บอร์ดภาษาเดนมาร์ก

ภาษาอิตาลี

ปุ่ม ò ของคีย์บอร์ดภาษาอิตาลี

ภาษานอร์เวย์

ปุ่ม Ø ของคีย์บอร์ดภาษานอร์เวย์

ภาษาโปรตุเกส

ปุ่ม Ç ของคีย์บอร์ดภาษาโปรตุเกส

ภาษาสโลวัก

ปุ่ม

ภาษาสเปน

ปุ่ม Ñ ของคีย์บอร์ดภาษาสเปน

ภาษาสวิส

ปุ่ม é ของคีย์บอร์ดภาษาสวิส

หาปุ่มที่มี P พิมพ์อยู่ ปุ่มทางด้านขวาควรมีลักษณะเหมือนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยคุณระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ:

ภาษาเยอรมัน / ออสเตรีย

ปุ่ม Ü ของคีย์บอร์ดภาษาเยอรมัน / ออสเตรีย

ภาษาฮังการี

ปุ่ม Ő ของคีย์บอร์ดภาษาฮังการี

ภาษาไอซ์แลนด์

ปุ่ม Ð ของคีย์บอร์ดภาษาไอซ์แลนด์

ภาษาสเปน (ละตินอเมริกา)

ปุ่ม ¨ ของคีย์บอร์ดภาษาสเปน (ละตินอเมริกา) 

ภาษาสวีเดน / ฟินแลนด์

ปุ่ม Å ของคีย์บอร์ดภาษาสวีเดน/ฟินแลนด์

ภาษาตุรกี - Q

ปุ่ม Ğ ของคีย์บอร์ดภาษาตุรกี - Q

ดูที่ปุ่มต่างๆ ใกล้มุมบนซ้ายของคีย์บอร์ด ปุ่มต่างๆ ควรมีลักษณะเหมือนปุ่มชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยคุณระบุเค้าโครงคีย์บอร์ดของคุณ:

ภาษาอังกฤษ / ไอริช

ปุ่มของคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ / ไอริช

ภาษาดัตช์

ปุ่มคีย์บอร์ดภาษาดัตช์

ภาษาอังกฤษสากล

ปุ่มคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษสากล

ภาษาโรมาเนีย

ปุ่มของคีย์บอร์ดภาษาโรมาเนีย

วันที่เผยแพร่: