อะแดปเตอร์จ่ายไฟ MagSafe Airline ไม่สามารถเข้ากันได้กับพอร์ตจ่ายไฟของรถยนต์

อย่าเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ MagSafe Airline กับอะแดปเตอร์แบบ 20 มม.และที่ไม่ใช่แบบ 20 มม. หรืออะแดปเตอร์ของบริษัทอื่นเข้ากับช่องจุดบุหรี่ภายในรถหรือปลั๊กเสริม

การใช้อะแดปเตอร์ MagSafe Airline ในรถยนต์จะไม่จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์หรือชาร์จแบตเตอรี่

วันที่เผยแพร่: