ส่งของขวัญ App Store และ iTunes ทางอีเมล

คุณสามารถให้แอพ เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ หนังสือเสียง หรือเงินที่เป็นเครดิต Apple ID เป็นของขวัญผ่าน App Store, iTunes Store และ Apple Books ได้

หากคุณพบรายการใน App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ที่คุณต้องการส่งให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว คุณสามารถให้รายการดังกล่าวเป็นของขวัญแก่พวกเขาได้ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณและมีวิธีชำระเงินที่บันทึกไว้อยู่ในระบบคุณสามารถส่งเงินที่เป็นเครดิต Apple ID ให้บุคคลอื่น เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อบางสิ่งจาก App Store, iTunes Store หรือ Apple Books, สมัครสมาชิก Apple Music หรือรับพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ได้

หากต้องการส่งของขวัญ App Store และ iTunes2 คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

ผู้รับของขวัญจะต้องมี Apple ID ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกันกับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถส่งของขวัญ App Store และ iTunes มูลค่า $25 จากสหรัฐอเมริกาให้กับเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่นอร์เวย์ได้


1.ดูวิธีเพิ่มวิธีการชำระเงิน หากคุณยังไม่ได้บันทึกวิธีการชำระเงิน

2. การส่งของขวัญ App Store และ iTunes ไม่สามารถทำได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค ความพร้อมให้บริการของร้านอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคเช่นกัน โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถให้แอพหรือรายการอื่นๆ หรือเครดิต Apple ID เป็นของขวัญแก่ผู้อื่นได้

ส่งแอพหรือรายการอื่นๆ เป็นของขวัญ

 1. เปิดแอพ App Store, แอพ iTunes Store หรือแอพหนังสือ หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. ค้นหารายการที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ (คุณไม่สามารถส่งรายการฟรีเป็นของขวัญได้)
 3. ค้นหาและแตะปุ่มของขวัญ ดังนี้
  • ใน App Store ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  ที่มุมขวาบนของหน้าผลิตภัณฑ์ของแอพ จากนั้นแตะส่งแอพเป็นของขวัญ 
  • ใน iTunes Store ให้แตะปุ่มแชร์  จากนั้นแตะของขวัญ 
  • ในแอพหน้งสือ ให้แตะของขวัญ 
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เพิ่มข้อความหากต้องการ
 5. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันนี้" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
 6. ที่มุมขวาบน ให้แตะ "ถัดไป"
 7. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ แล้วแตะ "ถัดไป"
 8. แตะ "ซื้อ" แล้วแตะ "ซื้อตอนนี้" เพื่อยืนยัน

คุณไม่สามารถส่งของขวัญเป็นเพลงทีละเพลงโดยใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณต้องการส่งเพลงเดียวเป็นของขวัญ ให้ใช้ iTunes ใน Mac หรือ PC

     iPhone เปิดหน้าส่งของขวัญในแอพ App Store พร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเกิด

ให้เครดิต Apple ID เป็นของขวัญ

 1. เปิดแอพใน App Store
 2. แตะวันนี้ จากนั้นแตะรูปภาพของคุณหรือปุ่มโปรไฟล์  ที่มุมขวาบน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. แตะ "ส่งบัตรของขวัญโดยอีเมล"
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เพิ่มข้อความหากต้องการ
 5. แตะจำนวนเงินที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ หรือแตะ "อื่นๆ" เพื่อป้อนจำนวนเงินอื่น
 6. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันนี้" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
 7. ที่มุมขวาบน ให้แตะ "ถัดไป"
 8. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ แล้วแตะ "ถัดไป"
 9. แตะ "ซื้อ" แล้วแตะ "ซื้อตอนนี้" เพื่อยืนยัน


จาก Mac หรือ PC

คุณสามารถให้รายการสินค้าหรือเครดิต Apple ID เป็นของขวัญได้

บน Mac คุณสามารถส่งของขวัญจาก iTunes Store หรือหนังสือจาก Apple Books ได้ บน PC คุณสามารถส่งของขวัญจาก iTunes Store ได้ หากคุณต้องการให้แอพเป็นของขวัญ ให้ใช้อุปกรณ์ iOS

ส่งของขวัญเป็นรายการสินค้า

 1. เปิด iTunes หรือ Apple Books หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. ใน iTunes Store หรือร้านหนังสือ ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ (คุณไม่สามารถส่งรายการฟรีเป็นของขวัญได้)
 3. คลิกที่ลูกศร ปุ่มเมนูแสดงตัวเลือกการแชร์ ทางด้านขวาของราคาของรายการ
  อัลบั้มใน iTunes Store ที่มีลูกศรอยู่ถัดจากราคาของอัลบั้ม
 4. จากเมนู เลือก "ให้ [ประเภทรายการ] นี้เป็นของขวัญ"
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 6. เพิ่มข้อความหากต้องการ
 7. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันอื่น" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
  หน้าของขวัญ App Store และ iTunes ที่มีอัลบั้มที่เลือกอยู่และข้อความว่าคิดว่าคุณน่าจะชอบ ฟังให้สนุกนะ!
 8. ที่มุมขวาล่าง ให้คลิก "ถัดไป"
 9. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ และคลิก "ถัดไป"
 10. หากต้องการยืนยันการซื้อของขวัญ ให้คลิกซื้อของขวัญ ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  หน้ายืนยันของขวัญของคุณ ซึ่งแสดงชื่อของอัลบั้ม ราคา และอีเมลของผู้ส่งและผู้รับ

ให้เครดิต Apple ID เป็นของขวัญ

 1. เปิด iTunes หรือแอพหนังสือ แล้วคลิกร้านหรือ Book Store หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. ใต้ลิงก์ด่วนที่ด้านขวาของ iTunes หรือแอพหนังสือ ให้คลิกส่งของขวัญ
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 4. เพิ่มข้อความ
 5. คลิกจำนวนเงินที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ หรือคลิก "อื่นๆ" เพื่อป้อนจำนวนเงินอื่น
 6. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันอื่น" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
  หน้าของขวัญ App Store และ iTunes พร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดและเงินจำนวน $30
 7. ที่มุมขวาล่าง ให้คลิก "ถัดไป"
 8. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ จากนั้นคลิก "ถัดไป"
 9. หากต้องการยืนยันของขวัญ ให้คลิกซื้อของขวัญ ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  หน้ายืนยันของขวัญของคุณ ซึ่งแสดงจำนวน ข้อความ วันที่ที่ของขวัญจะถูกส่ง และที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและผู้รับ


แลกใช้สิทธิ์หรือส่งของขวัญอีกครั้ง

เมื่อคุณส่งของขวัญให้ผู้อื่น พวกเขาจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ ในอีเมล พวกเขาสามารถแตะหรือคลิกแลกใช้เพื่อแลกของขวัญ รายการจะเปิดขึ้นและเริ่มดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของพวกเขา ระบบอาจขอให้พวกเขาลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของพวกเขา

หากคุณส่งของขวัญ แต่ผู้รับไม่ได้รับอีเมล ให้ส่งของขวัญ App Store และ iTunes อีกครั้ง คุณสามารถส่งของขวัญอีกครั้งได้ตราบใดที่ผู้รับยังไม่ได้แลกใช้สิทธิ์ ก่อนที่คุณจะส่งอีกครั้ง โปรดตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าอีเมลของผู้รับสะกดถูกต้อง

 

ยกเลิกของขวัญหรือดูว่าของขวัญถูกแลกรับแล้ว

หลังจากผู้รับแลกรับของขวัญ App Store และ iTunes แล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีรายการระบุว่า "ของขวัญ App Store และ iTunes สำหรับ [ที่อยู่อีเมล]"

หากคุณต้องการยกเลิกของขวัญ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ได้สูงสุดสองวันก่อนการนำส่งตามกำหนดเวลา


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณซื้อของขวัญ App Store และ iTunes ระบบจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้สำหรับ Apple ID แม้ว่าคุณจะมีเครดิตเหลืออยู่ก็ตาม คุณไม่สามารถซื้อของขวัญ App Store และ iTunes ด้วยเครดิตได้
 • หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว และเปิดใช้งาน ขออนุญาตซื้อ บนบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถซื้อของขวัญได้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: