ส่งของขวัญ App Store และ iTunes ทางอีเมล

ใน App Store, iTunes Store และ iBooks Store คุณสามารถมอบมูลค่าเงินในรูปแบบเครดิตร้านค้า หนังสือ หนังสือเสียง เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หรือแอพให้เป็นของขวัญได้

หากคุณเห็นแอพหรือรายการอื่นใน App Store, iTunes Store หรือ iBooks Store ที่เพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวอยากได้ คุณสามารถซื้อให้พวกเขาได้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้สำหรับ Apple ID ของคุณ และคุณยังสามารถส่งจำนวนเงินเป็นเครดิตร้านค้าสำหรับซื้อบางสิ่งใน App Store, iTunes Store หรือ iBooks Store ได้ด้วย

หากต้องการส่งของขวัญ App Store และ iTunes คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

ผู้รับของขวัญจะต้องมี Apple ID ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกันกับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถส่งของขวัญ App Store และ iTunes มูลค่า $25 จากสหรัฐอเมริกาให้กับเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่นอร์เวย์ได้

เมื่อคุณซื้อของขวัญ App Store และ iTunes ระบบจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้สำหรับ Apple ID แม้ว่าคุณจะมีเครดิตร้านค้าอยู่ก็ตาม ดูวิธีเพิ่มวิธีการชำระเงิน หากคุณยังไม่ได้บันทึกไว้

การส่งของขวัญ App Store และ iTunes ไม่สามารถทำได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถส่งจำนวนเงินหรือรายการสินค้าเป็นของขวัญได้

     

ส่งจำนวนเงินเป็นของขวัญ

 1. เปิดแอพใน App Store
 2. แตะ "วันนี้" แล้วแตะรูปภาพหรือไอคอนโปรไฟล์ของคุณ วงกลมที่มีรูปคนสีฟ้าบนพื้นหลังสีขาว ที่มุมขวาบน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. แตะ "ส่งบัตรของขวัญโดยอีเมล"
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 5. เพิ่มข้อความหากต้องการ
 6. แตะจำนวนเงินที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ หรือแตะ "อื่นๆ" เพื่อป้อนจำนวนเงินอื่น
 7. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันนี้" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
 8. ที่มุมขวาบน ให้แตะ "ถัดไป"
 9. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ แล้วแตะ "ถัดไป"
 10. แตะ "ซื้อ" แล้วแตะ "ซื้อตอนนี้" เพื่อยืนยัน

ส่งแอพหรือรายการอื่นๆ เป็นของขวัญ

 1. เปิดแอพ App Store, แอพ iTunes Store หรือแอพ iBooksหากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. หารายการที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ คุณไม่สามารถส่งรายการฟรีเป็นของขวัญได้
 3. ใน App Store ให้แตะ วงกลมสีฟ้าที่มีจุดสามจุดแนวนอน ที่มุมขวาบนของหน้าผลิตภัณฑ์ของแอพ ใน iTunes Store หรือ iBooks Store ให้แตะไอคอนแชร์ กล่องสีฟ้าที่มีลูกศรสีฟ้าชี้ขึ้น ที่มุมขวาบนของหน้าของรายการนั้น
 4. แตะ "ของขวัญ" 
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 6. เพิ่มข้อความหากต้องการ
 7. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันนี้" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
 8. ที่มุมขวาบน ให้แตะ "ถัดไป"
 9. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ แล้วแตะ "ถัดไป"
 10. แตะ "ซื้อ" แล้วแตะ "ซื้อตอนนี้" เพื่อยืนยัน

คุณไม่สามารถส่งของขวัญเป็นเพลงทีละเพลงโดยใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณต้องการส่งเพลงเดียวเป็นของขวัญ ให้ใช้ iTunes ใน Mac หรือ PC

จาก Mac หรือ PC

คุณสามารถส่งจำนวนเงินหรือรายการสินค้าเป็นของขวัญได้ คุณไม่สามารถให้แอพเป็นของขวัญจาก Mac หรือ PC

ส่งจำนวนเงินเป็นของขวัญ

 1. เปิด iTunes หรือ iBooks แล้วคลิกร้านหรือ iBooks Store หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. ที่ใต้ลิงก์ด่วนทางด้านขวาของ iTunes หรือ iBooks ให้คลิก "ส่งของขวัญ"
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 4. เพิ่มข้อความ
 5. คลิกจำนวนเงินที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ หรือคลิก "อื่นๆ" เพื่อป้อนจำนวนเงินอื่น
 6. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันอื่น" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
 7. ที่มุมขวาล่าง ให้คลิก "ถัดไป"
 8. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ จากนั้นคลิก "ถัดไป"
 9. ยืนยันของขวัญโดยคลิก "ซื้อของขวัญ" ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ Apple ID ของคุณ

ส่งของขวัญเป็นรายการสินค้า

 1. เปิด iTunes หรือ iBooks หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. หารายการที่คุณต้องการส่งเป็นของขวัญ คุณไม่สามารถส่งรายการฟรีเป็นของขวัญได้
 3. คลิกลูกศรที่อยู่ทางขวาของราคาสินค้า 
 4. จากเมนู เลือก "ให้ [ประเภทรายการ] นี้เป็นของขวัญ"
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 6. เพิ่มข้อความหากต้องการ
 7. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ของขวัญจะส่งในทันทีหลังจากที่คุณซื้อ หากคุณต้องการกำหนดเวลาให้ส่งของขวัญในภายหลัง ให้แตะ "วันอื่น" แล้วกำหนดวันที่ที่คุณต้องการส่งของขวัญ
 8. ที่มุมขวาล่าง ให้คลิก "ถัดไป"
 9. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ และคลิก "ถัดไป"
 10. ยืนยันการซื้อของขวัญโดยคลิกซื้อของขวัญ ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ Apple ID ของคุณ

แลกใช้สิทธิ์หรือส่งของขวัญอีกครั้ง

เมื่อมีผู้ส่งของขวัญให้คุณ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเกี่ยวกับของขวัญนี้ ในอีเมล ให้แตะหรือคลิก "ใช้แลก" รายการจะเปิดขึ้นและเริ่มดาวน์โหลด คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

หากคุณส่งของขวัญ แต่ผู้รับไม่ได้รับอีเมล ให้ส่งของขวัญ App Store และ iTunes อีกครั้ง คุณสามารถส่งของขวัญอีกครั้งได้ตราบใดที่ผู้รับยังไม่ได้แลกใช้สิทธิ์ ก่อนที่คุณจะส่งอีกครั้ง โปรดตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าอีเมลของผู้รับสะกดถูกต้อง

ดูเพิ่มเติม

 • หลังจากผู้รับแลกใช้สิทธิ์ของขวัญ App Store และ iTunes แล้ว ผู้ส่งจะได้รับอีเมลที่มีรายการบรรทัดระบุว่า "ของขวัญ App Store และ iTunes สำหรับ [ที่อยู่อีเมล]"
 • คุณไม่สามารถซื้อของขวัญ App Store และ iTunes ด้วยเครดิตร้านค้า
 • คุณไม่สามารถให้แอพหรือรายการอื่นๆ ที่มีให้บริการฟรีเป็นของขวัญได้
 • หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว และเปิดใช้งาน ขออนุญาตซื้อ บนบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถซื้อของขวัญได้ 
 • หากคุณต้องการยกเลิกของขวัญ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ได้สูงสุดสองวันก่อนการนำส่งตามกำหนดเวลา
 • ดูวิธีส่งของขวัญ App Store และ iTunes Gift อีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: