วิธีการระบุว่าติดตั้ง Bonjour สำหรับ Windows สำเร็จหรือไม่

หลังจากที่คุณติดตั้ง Bonjour สำหรับ Windows มีวิธีในการตรวจสอบว่ามีการทำงานและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่สองวิธีดังนี้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตรวจสอบแถบเครื่องมือของ Internet Explorer

 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. คุณควรเห็นไอคอน Bonjour (ไอคอนหมุนวน) ในแถบเครื่องมือของเบราเซอร์ หากไม่มีไอคอน Bonjour แสดงว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู "ถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่" ด้านล่าง)
 3. หากไอคอนปรากฏขึ้น ให้คลิกเพื่อแสดงหน้าต่างที่แสดงรายการบริการ Bonjour ที่มีในเครือข่าย หากคุณเห็นหน้าต่างนี้ แสดงว่าซอฟต์แวร์ใช้งานได้ตามปกติ

หาก Bonjour หยุดทำงานตามที่คาดไว้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ทำงานอีกครั้งคือการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติดตั้งใหม่ (ดูด้านล่าง)

เลือกเมนูจากแถบสำรวจ

หากหน้าต่างเบราเซอร์ Internet Explorer ของคุณไม่แสดงแถบเครื่องมือเพื่อตรวจสอบไอคอน Bonjour (แถบเครื่องมืออาจถูกปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง) ให้ขยายเมนูย่อยของแถบสำรวจแทน คุณสามารถใช้รายการเมนู Bonjour เพื่อทำซ้ำฟังก์ชั่นของไอคอนแถบเครื่องมือ วิธีการค้นหา:

 1. คลิกเมนูมุมมองและชี้ไปที่แถบสำรวจ
 2. เมนูย่อยควรปรากฏขึ้นพร้อมกับ Bonjour แสดงอยู่ในรายการเมนูหากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว
 3. คลิก Bonjour เพื่อแสดงแผงเบราเซอร์ทางด้านซ้ายที่แสดงบริการ Bonjour ที่มีในเครือข่าย

ถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่

หากไม่มีรายการตามที่อธิบายไว้ข้างต้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Bonjour แล้ว ให้ลองถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติดตั้งอีกครั้ง

 1. ไปที่แผงควบคุม และคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. เลือก Bonjour จากรายการ
 3. คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก
 4. คลิกเอาออก จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 5. ติดตั้ง Bonjour สำหรับ Windows ใหม่จากเว็บไซต์ Apple หรือจากสื่อที่ให้มากับคุณ
วันที่เผยแพร่: