ชื่อโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้รายอื่นปรากฏเป็นภาษาอังกฤษอยู่เสมอ

ดูว่าเหตุใดบางโฟลเดอร์จึงปรากฏเป็นภาษาอังกฤษเมื่อดูจากบัญชีผู้ใช้ Mac ของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

การกำหนดการตั้งค่า "ภาษาและภูมิภาค" สำหรับภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั้น จะไม่เปลี่ยนภาษาของโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ macOS อื่น บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้การตั้งค่าภาษาหรือโฟลเดอร์เริ่มต้นของบัญชีผู้ใช้รายอื่นได้ ดังนั้นจึงมีการใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้นเมื่อดูโฟลเดอร์ดังกล่าวจากบัญชีอื่น อย่างไรก็ตามกรณีนี้ใช้ไม่ได้กับโฟลเดอร์ที่แชร์

ในตัวอย่างนี้ คอนเทนต์ต่างๆ ของบัญชีที่ชื่อ apple และ orange จะแสดงขึ้นมาในขณะที่เข้าสู่ระบบด้วยชื่อ apple คุณจะสังเกตเห็นว่าโฟลเดอร์ Desktop, Documents, Downloads, Library, Movies, Music และ Picture ของบัญชี orange จะเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่า apple หรือ orange จะเลือกตัวเลือกใดไว้ในการตั้งค่า ภาษาและภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: