ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงบน Mac หรือสตรีมเพลงจาก Mac

ดูวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง เข้ากับ Mac ของคุณ และดูวิธีสตรีมเพลงไปยังอุปกรณ์เสียงที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงบน Mac ของคุณ

  1. หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นๆ (เชน ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์) อุปกรณ์เสียงแบบ Plug-and-Play สามารถใช้งานกับ Mac ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ 
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับ Mac ของคุณ
  3. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเสียง
  4. เลือกแท็บสัญญาณเข้า แล้วเลือกอินเทอร์เฟซเสียงของคุณหรือสัญญาณเสียง "เข้า"

สตรีมเสียงจาก Mac ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: