เชื่อมต่อ Mac เข้ากับ iPod, iPad, เครื่องเสียงบ้าน, ลำโพง หรือเครื่องดนตรี

ดูวิธีเชื่อมต่อและวิธีใช้อุปกรณ์ Apple, อุปกรณ์เสียงของผู้ให้บริการรายอื่น และเครื่องดนตรีเข้ากับ Mac ของคุณ

เล่นและสตรีมเพลงจาก Mac, iPod หรือ iPad ของคุณ

สามารถเล่นเพลงจาก Mac ของคุณได้หลากหลายวิธีดังต่อไปนี้

 • ใช้ iTunes  
 • สตรีมเพลงแบบไร้สายไปยังลำโพงภายนอก
 • ใช้ AirPlay
 • ซิงค์อุปกรณ์ iOS (รวมถึงเพลง) ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่แชร์

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสียงของบริษัทอื่นในการเชื่อมต่อลำโพงกับเครื่อง Mac โดยเสียบด้วยสาย FireWire, USB, Thunderbolt หรือ S/PDIF หากจำเป็น ให้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์เสียงก่อนที่คุณจะเสียบอุปกรณ์เข้ากับ Mac อ่านคู่มือหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตหากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์หรือไม่ อุปกรณ์เสียงแบบ Plug-and-Play สามารถใช้งานกับ Mac ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่มีเสียง
 • ไฟบนอุปกรณ์เสียงกระพริบตลอดเวลา
 • คุณไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นสัญญาณเข้า (หรือสัญญาณออก) ในการตั้งค่าเสียงได้

เชื่อมต่อเครื่องเสียงบ้านกับ Mac

หากคุณต้องการแปลงแผ่นเสียงไวนิล คอลเลกชั่นเทปคาสเส็ต หรือแหล่งเสียงอื่นๆ ของคุณให้เป็นแบบดิจิตอล คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียงบ้านเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นใช้ GarageBand เพื่อบันทึกเพลงบน Mac

คุณต้องใช้การต่ออินเทอร์เฟซเสียงแบบ USB หรือ FireWire ที่มีสัญญาณเสียงเข้า RCA คู่ หาก Mac ของคุณมีสัญญาณเสียงเข้า คุณสามารถใช้มินิปลั๊กสเตอริโอขนาด 1/8 นิ้วได้

หากต้องการบันทึกจากเครื่องเสียงบ้านไปที่ Mac ให้ทำตามสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 1. เสียบขั้วต่อ RCA กับช่องสัญญาณออกของอุปกรณ์เสริม (Aux) ของตัวรับสัญญาณสเตอริโอของคุณ ซึ่งอาจเรียกว่า "Record" หรือ "Tape Out" บนตัวรับสัญญาณบางรุ่น
 2. ต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งกับพอร์ตสัญญาณเสียงเข้าบน Mac ของคุณ หรือกับอินเทอร์เฟซเสียงที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ
 3. เปิดเครื่องเสียงบ้านของคุณ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสเตอริโอถูกตั้งค่าให้ส่งสัญญาณออกผ่านอุปกรณ์เสริม
 5. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเสียง
 6. เลือกแท็บสัญญาณเข้า แล้วเลือกอินเทอร์เฟซเสียงของคุณหรือสัญญาณ "เข้า" เสียง

เชื่อมต่อหูฟังและลำโพง

Mac มีลำโพงในตัวเครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรือลำโพงภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ยกเว้นว่าคุณจะมีระบบลำโพงเสียงรอบทิศทาง

หากต้องการใช้หูฟัง ให้เสียบสายหูฟังเข้ากับพอร์ตหูฟัง/ช่องสัญญาณเสียงออกบน Mac ของคุณ หากหูฟังของคุณมีปลั๊กสเตอริโอขนาด 1/4 นิ้ว ให้เสียบแจ๊คสเตอริโอ Phono ตัวเมียขนาด 1/4 นิ้ว กับอะแดปเตอร์ปลั๊ก Mini-Phono สเตอริโอขนาด 1/8 นิ้ว

เชื่อมต่อลำโพงของคุณเข้ากับแจ็คหูฟัง/ช่องสัญญาณเสียงออก, พอร์ต USB, พอร์ต FireWire หรือพอร์ตสัญญาณเสียงออกออปติคอลดิจิตอลของ Mac หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดตั้งระบบลำโพง โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

หากคอนเทนต์เสียงรอบทิศทางเล่นบนลำโพงสองตัวจากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง 5 ตัว (หรือมากกว่า) เท่านั้น ปัญหาอาจอยู่ที่การกำหนดค่ากับลำโพง หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้เล่นคอนเทนต์บน Mac ไม่รองรับสัญญาณเสียงออกรอบทิศทาง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้แอพพลิเคชั่น iTunes หรือโปรแกรมเล่น DVD เสมอเพื่อฟังคอนเทนต์เสียงรอบทิศทางบน Mac ของคุณ

การต่ออินเทอร์เฟซเสียง

คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซเสียงของผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อบันทึกการร้องเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรีของคุณลง Mac ได้ คุณยังสามารถส่งสัญญาณเสียง Mac ออกไปยังลำโพงแบบมืออาชีพได้เช่นกัน

หากคุณต้องการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีบน Mac ให้ใช้อุปกรณ์อินเทอร์เฟซเสียงแบบ USB, Thunderbolt หรือ FireWire คุณสามารถใช้ XLR, Phono ขนาด 1/4 นิ้ว, RCA, S/PDIF หรือ MIDI ได้

อินเทอร์เฟซบางประเภทที่สามารถใช้งานได้กับ Mac มีดังนี้ AlesisApogee DigitalRoland, MOTU และ PreSonus

อินเทอร์เฟซแบบรวม FireWire/USB (Audio Express โดย MOTU) มีอินเทอร์เฟซเสียงในตัว

ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดสำหรับอินเทอร์เฟซเสียงของคุณ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Mac แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากคุณมีอินเทอร์เฟซเสียงแบบ USB, FireWire หรือ Thunderbolt ให้เสียบเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องที่อยู่บน Mac
 2. หากอินเทอร์เฟซเสียงของคุณมีอุปกรณ์จ่ายไฟ ใช้เสียบอุปกรณ์จ่ายไฟ จากนั้นเปิดอินเทอร์เฟซเสียง
 3. หากต้องการให้ Mac ใช้อินเทอร์เฟซเสียงเป็นสัญญาณเสียงเข้าหรือออก ให้ไปที่เมนู () Apple > การตั้งค่าระบบ
 4. คลิกเสียง
 5. คลิกแท็บ "สัญญาณเข้า"
 6. เลือกอินเทอร์เฟซเสียงของคุณจากรายการ หากคุณไม่เห็นอินเทอร์เฟซของคุณในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งไดรเวอร์ถูกต้อง
 7. เลือกแท็บ "สัญญาณออก"
 8. เลือกอินเทอร์เฟซเสียงของคุณจากรายการ

เสียบกีตาร์ เบส คีย์บอร์ด หรือไมโครโฟนของคุณ

หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับ Mac ให้ใช้อุปกรณ์อินเทอร์เฟซเสียง โดยอุปกรณ์เหล่านั้นมักมี Preamp Boost ที่คุณต้องใช้เพื่อเพิ่มระดับเสียงของเครื่องดนตรีและไมโครโฟน

หากคุณไม่มี คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องดนตรีของคุณเข้ากับพอร์ตสัญญาณเสียงเข้าขนาด 1/8 นิ้วของเครื่อง Mac ได้ ใช้มินิปลั๊กสเตอริโอขนาด 1/8 นิ้วกับอะแดปเตอร์/ขั้วต่อ Phono ขนาด 1/4 นิ้วเพื่อสร้างการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ไปยังกีต้าร์ เบส หรือไมโครโฟนที่มีขั้วต่อ Phono ขนาด 1/4 นิ้ว หากต้องการเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมืออาชีพ ให้ใช้อะแดปเตอร์แบบ 1/8 นิ้วกับอะแดปเตอร์ขั้วต่อ XLR ไมโครโฟนแบบมืออาชีพจำนวนมากต้องใช้พลังงาน Phantom ขนาด 48 โวลต์ หากคุณเสียบไมโครโฟนเข้ากับช่องสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร์โดยตรง ไมโครโฟนจะไม่ทำงาน ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อด้านมินิปลั๊กขนาด 1/8 นิ้วเข้ากับพอร์ตสัญญาณเสียงเข้าของคอมพิวเตอร์และอีกด้านหนึ่งกับไมโครโฟนของคุณ 

จากเมนู () Apple > เลือกการตั้งค่าระบบ  เสียง > แท็บสัญญาณเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "สัญญาณเข้า" เสียงคืออุปกรณ์สัญญาณเข้าที่เลือก

หากต้องการใช้พอร์ตสัญญาณเสียงเข้าของคอมพิวเตอร์เป็นเสียงเข้า ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > สัญญาณเสียงเข้า

เชื่อมต่อเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแบบ USB

หากคุณมีคีย์บอร์ดแบบ MIDI คุณจะต้องมีอินเทอร์เฟซเสียงที่มีพอร์ตสัญญาณเข้าและออกสำหรับ MIDI หรือไม่ก็ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อ เชื่อมต่อ Mac ของคุณเข้ากับเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแบบ USB หรือตัวควบคุม

 1. ติดตั้งไดรเวอร์หากคีย์บอร์ดของคุณจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อุปกรณ์ของผู้ให้บริการรายอื่น 
 2. หากมีการเตือนจากระบบ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับพอร์ต USB บน Mac ของคุณ 
 3. ไปที่เมนู () Apple> การตั้งค่าระบบ > เสียง > แท็บสัญญาณเข้า
 4. เลือกตัวควบคุมคีย์บอร์ดของคุณจากรายการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: