ระบุพอร์ตบน Mac ของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้พอร์ตใดกับจอแสดงผลภายนอก, ฮาร์ดไดรฟ์, กล้อง, เครื่องพิมพ์, iPhone, iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆ รูปร่างและะสัญลักษณ์ในคู่มือนี้จะช่วยคุณได้ 

Mac ของคุณอาจมีพอร์ตอย่างน้อยหนึ่งพอร์ตที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตอยู่ในข้อมูลจำเพาะสำหรับ Mac ของคุณ ซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยการป้อนหมายเลขประจำเครื่องของ Mac ในหน้าข้อกำหนดด้านเทคนิค หรือตรวจสอบคู่มือผู้ใช้สำหรับ Mac ของคุณ

  


MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017): พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) จำนวน 2 พอร์ตที่แต่ละด้านของคอมพิวเตอร์
 


ด้านซ้ายของ MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015): พอร์ตจ่ายไฟ, Thunderbolt 2 จำนวน 2 พอร์ต, USB-A และเสียงออก
 


ด้านขวาของ MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015): ช่องเสียบการ์ด SD, HDMI และ USB-A
 


iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017): เสียงเข้า, ช่องเสียบการ์ด SD, USB-A จำนวน 4 พอร์ต, Thunderbolt 3 (USB-C) จำนวน 2 พอร์ต และอีเธอร์เน็ต

Thunderbolt 3 (USB-C)

ใช้ Thunderbolt 3 (USB-C)  กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Thunderbolt 3 (USB-C) หรือสาย USB-C นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟและสาย USB-C เพื่อชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของคุณได้ด้วย หากคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนี้ไม่ได้ คุณอาจสามารถใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อได้

  

USB-C

ใช้ USB-C  กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้ USB-C นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟและสาย USB-C เพื่อชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของคุณได้ด้วย หากคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนี้ไม่ได้ คุณอาจสามารถใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อได้

USB-C มีรูปร่างเหมือนกับ Thunderbolt 3 (USB-C) แต่ไม่รองรับอุปกรณ์ Thunderbolt หาก Mac ของคุณมีพอร์ตเช่นนี้เพียงพอร์ตเดียว แสดงว่าเป็น MacBook ที่มี USB-C
  

USB-A

ใช้ USB-A  กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB-A ในบางครั้ง ข้อมูลจำเพาะ USB อาจเรียกพอร์ต USB-A ว่าพอร์ต: USB 3, USB 2 หรือ USB 1 ข้อมูลจำเพาะ USB เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วที่พอร์ตสามารถถ่ายโอนข้อมูล และกำลังไฟที่สามารถจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

 

Thunderbolt 2, Thunderbolt

ใช้ Thunderbolt 2  หรือ Thunderbolt  กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Thunderbolt

Thunderbolt 2 และ Thunderbolt ไม่เหมือนกับ Mini DisplayPort  แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต
  

Mini DisplayPort

ใช้ Mini DisplayPort กับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Mini DisplayPort

Mini DisplayPort ไม่เหมือนกับ Thunderbolt 2 หรือ Thunderbolt  แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต
  

HDMI

ใช้ HDMI กับจอแสดงผลและทีวีที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI
 

อีเธอร์เน็ต

ใช้อีเธอร์เน็ต กับเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต (RJ45)
 

การ์ด SD

ใช้ช่องเสียบการ์ด SD กับการ์ดสื่อ SD, SDHC, SDXC, MMC และ UHS-II เช่น การ์ดที่กล้องดิจิตอลใช้
  

เสียง

ใช้เสียงออก   หรือ  กับหูฟัง ลำโพง หรืออุปกรณ์สัญญาณเสียงออกอื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายเสียงที่มีแจ็คเสียงขนาด 3.5 มม. (1/8 นิ้ว)

ใช้เสียงเข้า กับไมโครโฟนหรืออุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้าอื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายเสียงที่มีแจ็คเสียงขนาด 3.5 มม. (1/8 นิ้ว)
  

กำลังไฟ

ใช้พอร์ตจ่ายไฟ หากมี เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับไฟ AC โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ MagSafe พอร์ตนี้ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac รุ่นใหม่ซึ่งใช้ Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C สำหรับการจ่ายไฟและการชาร์จ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: