ระบุพอร์ตบน Mac ของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้พอร์ตใดกับจอแสดงผลภายนอก, ฮาร์ดไดรฟ์, กล้อง, เครื่องพิมพ์, iPhone, iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆ รูปร่างและะสัญลักษณ์ในคู่มือนี้จะช่วยคุณได้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตของ Mac ประเภทเหล่านี้และประเภทอื่นๆ มีอยู่ในข้อมูลจำเพาะสำหรับ Mac ของคุณ: เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ คลิกการสนับสนุน จากนั้นคลิกข้อมูลจำเพาะ หรือตรวจสอบคู่มือผู้ใช้สำหรับ Mac ของคุณ

Thunderbolt / USB 4

Mac รุ่นที่มีพอร์ต Thunderbolt / USB 4 มีดังต่อไปนี้

ใช้พอร์ตเหล่านี้กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Thunderbolt 3  หรือสาย USB-C นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟและสาย USB-C เพื่อชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของคุณได้ด้วย หากคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนี้ไม่ได้ คุณอาจสามารถใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อได้

Thunderbolt 3

Mac รุ่นที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 มีดังต่อไปนี้

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2020)
 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019)
 • iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2019)
 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)
 • iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)
 • iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (ปี 2019)
 • Mac Pro (แร็ค ปี 2019)
 • Mac mini (ปี 2018)
 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020)
 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019)
 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

ใช้พอร์ตเหล่านี้กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Thunderbolt 3  หรือสาย USB-C นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟและสาย USB-C เพื่อชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของคุณได้ด้วย หากคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนี้ไม่ได้ คุณอาจสามารถใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อได้


หากโน้ตบุ๊ตหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป Mac ของคุณมีมากกว่าหนึ่งพอร์ตที่มีลักษณะเช่นนี้ แต่ละพอร์ตจะรองรับ ThunderBolt 3 และ USB-C
 

USB-C

MacBook รุ่นที่เปิดตัวในปี 2015 หรือใหม่กว่าจะมีพอร์ต USB-C  พอร์ตเดียว พอร์ตนี้ไม่รองรับอุปกรณ์ Thunderbolt

ใช้พอร์ตนี้กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB-C นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟและสาย USB-C เพื่อชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของคุณได้ด้วย หากคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตนี้ไม่ได้ คุณอาจสามารถใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อได้

  


หาก Mac ของคุณมีพอร์ตเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ แสดงว่าเป็น MacBook ที่รองรับ USB-C แต่ไม่รองรับThunderbolt 
 

Thunderbolt

Mac รุ่นที่มีพอร์ต Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 มีดังต่อไปนี้

 • MacBook Pro ที่เปิดตัวในปี 2011 ถึงปี 2015
 • MacBook Air ที่เปิดตัวในปี 2011 ถึงปี 2017
 • Mac mini ที่เปิดตัวในปี 2011 ถึงปี 2014
 • iMac ที่เปิดตัวในปี 2011 ถึงปี 2015
 • Mac Pro ที่เปิดตัวในปี 2013

ใช้พอร์ตเหล่านี้กับจอแสดงผลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Thunderbolt 

Thunderbolt และ Thunderbolt 2 ไม่เหมือนกับ Mini DisplayPort มีรูปร่างเหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต อย่างไรก็ตาม พอร์ตนี้รองรับ Mini DisplayPort สำหรับสัญญาณวิดีโอออก คุณจึงสามารถใช้สาย Mini DisplayPort เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผล Mini DisplayPort ได้
   

Mini DisplayPort

Mac รุ่นที่มี Mini DisplayPort มีดังต่อไปนี้

 • MacBook Pro ที่เปิดตัวช่วงปลายปี 2008 ถึงปี 2010
 • MacBook Air ที่เปิดตัวช่วงปลายปี 2008 ถึงปี 2010
 • Mac mini ที่เปิดตัวในปี 2009 และปี 2010
 • iMac ที่เปิดตัวในปี 2009 และปี 2010
 • Mac Pro ที่เปิดตัวในปี 2009 ถึงปี 2012

ใช้พอร์ตนี้กับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย Mini DisplayPort 

Mini DisplayPort ไม่เหมือนกับ Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2  มีรูปร่างเหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต
  

USB-A

ใช้พอร์ตเหล่านี้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB-A  ในบางครั้ง ข้อมูลจำเพาะ USB ของพอร์ตอาจเรียกพอร์ต USB ว่า USB 2 หรือ USB 3 เป็นต้น

  


ซ้ายไปขวา: พอร์ตจ่ายไฟ, Thunderbolt จำนวน 2 พอร์ต, USB-A และสัญญาณเสียงออก
 

HDMI

ใช้ HDMI กับจอแสดงผลและทีวีที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI
   

อีเธอร์เน็ต

ใช้อีเธอร์เน็ต กับเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต (RJ45)
   

FireWire


FireWire 400

FireWire 800

ใช้ FireWire  กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย FireWire 400 หรือ FireWire 800
  

การ์ด SD

ใช้ช่องเสียบการ์ด SD กับการ์ดสื่อ SD, SDHC, SDXC, MMC และ UHS-II เช่น การ์ดที่กล้องดิจิตอลใช้
  

เสียง

ใช้เสียงออก  หรือ  กับหูฟัง ลำโพง หรืออุปกรณ์สัญญาณเสียงออกอื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายเสียงที่มีแจ็คเสียงขนาด 3.5 มม. (1/8 นิ้ว) 

ใช้เสียงเข้า  กับไมโครโฟนหรืออุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้าอื่นๆ ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายเสียงที่มีแจ็คเสียงขนาด 3.5 มม. (1/8 นิ้ว)

 

กำลังไฟ

ใช้พอร์ตจ่ายไฟ หากมี เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับไฟ AC โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ MagSafe พอร์ตนี้ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac รุ่นใหม่ซึ่งใช้ Thunderbolt 3 หรือ USB-C สำหรับการจ่ายไฟและการชาร์จ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac
   

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: