Mac พื้นฐาน: การแก้ไขหน้าต่าง

มีหลายวิธีในการกำหนดหน้าต่าง ของคุณ คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่าง ทำให้เต็มหน้าจอ เปลี่ยนแถบเครื่องมือและแถบด้านข้าง และอื่นๆ อีกมากมายได้

ส่วนควบคุมหน้าต่าง

หน้าต่างส่วนใหญ่ใน OS X จะมีส่วนควบคุมเหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป: ปิด ย่อ และซูม ส่วนควบคุมเหล่านี้จะอยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง

ส่วนควบคุมหน้าต่าง 1

เมื่อคุณวนเหนือส่วนควบคุม จะปรากฏสัญลักษณ์ในแต่ละรายการ:

ส่วนควบคุมหน้าต่าง 2

ปิด (X)

ปุ่มปิดจะปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ในขณะนั้น การคลิกที่ปุ่มนี้อาจแจ้งให้คุณบันทึกงานของคุณหากเอกสารที่มีอยู่ในหน้าต่างนั้นยังไม่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และอาจออกจากแอปพลิเคชั่นหากอยู่ในหน้าต่างสุดท้ายที่เปิดอยู่ในแอปฯ นี้ด้วย=

ย่อ (–)

ปุ่มย่อจะซ่อนหน้าต่างด้วยการวางไว้ใน Dock คลิกปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อย่อหน้าต่าง คลิกหน้าต่างใน Dock เพื่อกลับไปที่ขนาดเต็ม

การซูม (+)

ปุ่มขยายจะสลับเปิดปิดหน้าต่างเพื่อให้เนื้อหาอยู่เต็มบริเวณที่เห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ คลิกที่ปุ่มนั้นเพื่อปรับขนาดหน้าต่างโดยอัตโนมัติ คลิกอีกครั้งเพื่อกลับไปที่สถานะก่อนหน้าของหน้าต่างนั้น

การปรับขนาดหน้าต่าง

วิธีปรับขนาดหน้าต่าง ให้ย้ายตัวชี้ของคุณไปที่ขอบหน้าต่างหรือที่มุม คุณควรเห็นตัวชี้เปลี่ยนไปเพื่อแสดงว่าพร้อมที่จะปรับขนาดแล้ว คลิกและลากด้านข้างหรือมุมของหน้าต่างเพื่อปรับขนาด

คุณยังสามารถทำให้หน้าต่างเต็มหน้าจอได้ด้วยการคลิกปุ่มเต็มหน้าจอที่มุมขวาบนของหน้าต่างได้เช่นกัน

ส่วนควบคุมเต็มหน้าจอ

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างหน้าต่างเต็มหน้าจอได้ด้วยการใช้ตัวสลับแอปพลิเคชั่นหรือ Mission Control หากต้องการออกจากหน้าต่างเต็มหน้าจอ ให้ย้ายตัวชี้ของคุณไปที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อให้แถบเมนูปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกปุ่มเต็มหน้าจอ  อีกครั้ง 

การซ่อนหน้าต่าง

คุณยังสามารถซ่อนและแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่ในแอปพลิเคชั่นได้ด้วย วิธีซ่อนแอปฯ เลือก ซ่อน (command-H) จากเมนูที่มีชื่อเดียวกับแอปฯ นั้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการซ่อนหน้าต่าง Safari ทั้งหมด เลือก Safari > ซ่อน

ซ่อนเมนู

หากต้องการเลิกซ่อนแอปฯ ให้เปลี่ยนไปที่เลิกซ่อนด้วยการเลือกไอคอนใน Dock หรือด้วยการใช้ตัวสลับแอปพลิเคชั่น หรือ Mission Control

เมนูหน้าต่าง

หากคุณมีหน้าต่างที่เปิด ย่อ หรือซ่อนอยู่หลายบาน คุณอาจลืมได้ว่าหน้าต่างตั้งอยู่ที่ใด คุณสามารถหาสิ่งที่คุณมองหาได้จากเมนูหน้าต่าง เพียงสลับไปที่แอปฯ ที่หน้าต่างนั้นๆ อยู่ จากนั้นเลือกหน้าต่างจากรายการเพื่อดู

เมนูหน้าต่าง

คุณยังสามารถใช้ Mission Control เพื่อดูและสลับไปมาระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่หรือหลายหน้าต่างที่เป็นของแอปฯ เดียวได้ง่ายๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับหน้าต่าง เลือกหัวข้อจากรายการด้านล่างนี้

แถบด้านข้าง

บางหน้าต่างจะมีแถบด้านข้าง เช่นเดียวกับหน้าต่างใน Finder, iTunes และกล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึก

หน้าต่าง Finder ที่มีแถบด้านข้าง

หากต้องการเปลี่ยนความกว้างของแถบด้านข้าง ให้ย้ายตัวชี้ของคุณไปที่ขอบ จากนั้น คลิกและลากขอบไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อทำให้แถบด้านข้างใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

หากต้องการซ่อนแถบด้านข้าง เลือก มุมมอง > ซ่อนแถบด้านข้าง หากต้องการแสดงแถบด้านข้างอีกครั้ง เลือก มุมมอง > แสดงแถบด้านข้าง

คุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าแถบด้านข้างจาก Finder และใน การตั้งค่าระบบ ได้อีกด้วย ทางเลือกที่คุณเลือกจะมีผลต่อการปรากฏของแถบด้านข้างใน Finder และในกล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึก

  1. จากเมนู Finder เลือก การตั้งค่า เพื่อเปิดการตั้งค่า Finder
  2. คลิก แถบด้านข้าง เพื่อแสดงการตั้งค่า
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการจะดูที่แสดงอยู่ใน รายการโปรด ที่แบ่งปันและรายการอุปกรณ์ที่แถบด้านข้างของคุณ
    หน้าต่างการตั้งค่า Finder

หากต้องการเปลี่ยนขนาดของไอคอนแถบด้านข้าง ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > ทั่วไป เลือกตัวเลือกจากเมนู "ขนาดไอคอนแถบด้านข้าง"

การตั้งค่าระบบทั่วไป

แถบเครื่องมือ

หน้าต่างจำนวนมาก อย่างเช่น ใน Safari, Mail และ Finder จะมี แถบเครื่องมือ ที่ด้านบนของหน้าต่าง คุณสามารถกำหนดคำสั่งที่มีให้จากแถบเครื่องมือได้เองด้วยการเลือก มุมมอง > กำหนดแถบเครื่องมือเอง

กำหนดแถบเครื่องมือ Finder เอง

ลากและปล่อยรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏลงบนแถบเครื่องมือ ในการลบรายการ ให้ลากออกจากแถบเครื่องมือ หากต้องการจัดเรียงรายการใหม่ เพียงลากรายการไปยังที่ที่คุณต้องการให้ปรากฏ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จ

วันที่เผยแพร่: