Mac OS X: ตำแหน่งที่ตั้งของแบบอักษรและวัตถุประสงค์

Mac OS X มีโฟลเดอร์แบบอักษรจำนวนมาก ตำแหน่งที่คุณติดตั้งแบบอักษรจะกำหนดว่าใครสามารถใช้แบบอักษรนั้นได้และใช้ได้เมื่อใด

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

การจัดการแบบอักษรด้วยสมุดแบบอักษร

ขอแนะนำให้คุณใช้สมุดแบบอักษร (ที่รวมอยู่ใน Mac OS X v10.3 และใหม่กว่า) เพื่อติดตั้ง ลบ ดู จัดระเบียบ ตรวจสอบ เปิดใช้งาน และปิดใช้งานแบบอักษร โปรดดู Mac 101: สมุดแบบอักษร สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

หากคุณต้องการจัดการแบบอักษรด้วยตนเองแทน ให้ดูส่วนถัดไป
 

การจัดการแบบอักษรด้วยตนเอง

หมายเหตุ: Mac OS X จะมีโฟลเดอร์แบบอักษรตั้งแต่สี่โฟลเดอร์ขึ้นไป ขึ้นกับการติดตั้งซอฟต์แวร์และจำนวนของผู้ใช้ บทความนี้จะแยกแยะความแตกต่างของโฟลเดอร์เหล่านั้นตามชื่อเส้นทาง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเส้นทาง โปรดดู: บทความนี้

คุณสามารถติดตั้งแบบอักษรได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่แบบอักษร และทำตามพร้อมท์บนหน้าจอในแอพพลิเคชั่นสมุดแบบอักษร หรือด้วยการคัดลอกหรือลากไฟล์แบบอักษรด้วยตนเองไปยังโฟลเดอร์แบบอักษรมาตรฐานใดก็ได้ใน Mac OS X

โฟลเดอร์ที่มีแบบอักษรอยู่จะกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงและใช้แบบอักษรนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ติดตั้งแบบอักษรใหม่ด้วยตนเองที่ ~/Library/Fonts/ แบบอักษรนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้รายนั้นเท่านั้น หากผู้ใช้รากหรือผู้ดูแลระบบติดตั้งแบบอักษรเดียวกันที่ /Network/Library/Fonts/ ผู้ใช้เครือข่ายทั้งหมดจะสามารถใช้แบบอักษรนั้นได้ (หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายตั้งค่าคอมพิวเตอร์สำหรับการแชร์ประเภทนี้ไว้)

การเปลี่ยนแปลงแบบอักษรจะมีผลเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นหรือผู้ใช้เข้าสู่ระบบในบัญชีหรือคอมพิวเตอร์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น แบบอักษรซ้ำสามารถแก้ไขได้ตามลำดับก่อนหน้าที่กำหนดไว้สำหรับโฟลเดอร์แบบอักษรมาตรฐานและที่อธิบายไว้จากลำดับความสำคัญสูงสุดไปต่ำสุดด้านล่างนี้

หมายเหตุ: แบบอักษรบางชนิดจำเป็นต้องใช้โดยแอพพลิเคชั่น อย่างเช่น แบบอักษรที่อยู่ใน iLife หรือ iWork หากคุณพบว่าโปรเจ็กต์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือหากแอพพลิเคชั่นไม่ได้เปิดอีกต่อไปหลังจากปิดใช้งานแบบอักษร ให้ลองเปิดใช้งานแบบอักษรนั้นใหม่แล้วตรวจสอบอีกครั้ง


ตำแหน่งที่ตั้งแบบอักษร

หมายเหตุ: อักขระเครื่องหมายตัวหนอน (~) หมายถึงหน้าหลักของผู้ใช้ ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งเฉพาะที่หรือระยะไกลก็ได้

การใช้แบบอักษร ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์แบบอักษร
คำอธิบาย
"User" ~/Library/Fonts/
ผู้ใช้แต่ละรายจะสามารถควบคุมแบบอักษรที่ติดตั้งไว้ในหน้าหลักของตนได้อย่างเต็มที่ แบบอักษรเหล่านี้จะมีให้กับผู้ใช้รายนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ผู้ใช้ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะไม่สามารถใช้แบบอักษรที่ติดตั้งที่นี่
"Local" /Library/Fonts/ ผู้ใช้เฉพาะที่รายใดก็ได้ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะสามารถใช้แบบอักษรที่ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์นี้ Mac OS X ไม่จำเป็นต้องใช้แบบอักษรเพิ่มเติมเหล่านี้สำหรับระบบปฏิบัติการ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไขเนื้อหาของโฟลเดอร์นี้ได้ ขอแนะนำให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งนี้สำหรับแบบอักษรที่แชร์ระหว่างแอพพลิเคชั่น
"Network" /Network/Library/Fonts/ โฟลเดอร์เครือข่ายมีไว้สำหรับแบบอักษรที่แชร์ระหว่างผู้ใช้เครือข่ายเฉพาะที่ทั้งหมด โดยปกติแล้วคุณสมบัตินี้จะถูกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์เครือข่าย ภายใต้การควบคุมของผู้ดูแลระบบเครือข่าย
"System" /System/Library/Fonts/ Mac OS X จำเป็นต้องใช้แบบอักษรต่างๆ ในโฟลเดอร์นี้สำหรับการใช้ระบบและการแสดงผล จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงหรือเอาออกด้วยตนเอง
"Classic" /System Folder/Fonts/ โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยแบบอักษรที่ใช้โดยสภาพแวดล้อมแบบคลาสสิก (Mac OS X v10.4 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าเท่านั้น) หากแสดงโฟลเดอร์ระบบของ Mac OS 9.1 มากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์ จะใช้เฉพาะแบบอักษรในโฟลเดอร์ระบบที่เลือกไว้ในบานหน้าต่างคลาสสิกของการตั้งค่าระบบเท่านั้น แอพพลิเคชั่นคลาสสิกสามารถเข้าถึงแบบอักษรเหล่านี้ได้เท่านั้น ไม่ใช่แบบอักษรที่จัดเก็บไว้ที่อื่น ในทางกลับกัน แอพพลิเคชั่น Mac OS X จะสามารถใช้แบบอักษรเหล่านี้ได้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมแบบคลาสสิกจะไม่ได้เปิดใช้งานก็ตาม
วันที่เผยแพร่: