วิธีสร้างดัชนี Spotlight ใน Mac อีกครั้ง

หากการค้นหาใน Mac ไม่ได้ให้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ การสร้างดัชนี Spotlight อีกครั้งอาจช่วยได้

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Spotlight
  2. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว
  3. ลากโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่ต้องการสร้างดัชนีอีกครั้งลงในรายการตำแหน่งที่ห้ามไม่ให้ Spotlight ค้นหา หรือคลิกปุ่มเพิ่ม (+) แล้วเลือกโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่จะเพิ่ม
    หากต้องการเพิ่มรายการลงในแท็บความเป็นส่วนตัว คุณต้องมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรายการดังกล่าว หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ให้เลือก วิธีใช้ จากแถบเมนูใน Finder แล้วค้นหา "สิทธิ์"
  4. เลือกโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไปจากรายการตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน การนั้นให้คลิกปุ่มเอาออก (–) เพื่อเอาออกจากรายการ
  5. ออกจาก การตั้งค่าระบบ Spotlight จะสร้างดัชนีคอนเทนต์ในโฟลเดอร์หรือดิสก์นั้นอีกครั้ง
วันที่เผยแพร่: