กล้อง FaceTime: ข้อความ "กล้องของคุณถูกใช้งานโดยแอพพลิเคชั่นอื่น"

กล้อง FaceTime สามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น ข้อความ "กล้องของคุณถูกใช้งานโดยแอพพลิเคชั่นอื่น" อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณโทรผ่านวิดีโอ

หากคุณได้รับข้อความข้างต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ออกจากแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ใช้กล้อง FaceTime หากคุณไม่ทราบว่าแอพพลิเคชั่นใดใช้กล้อง FaceTime ออกจากแอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานทั้งหมด ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่น (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ที่สามารถใช้กล้อง FaceTime ได้ ได้แก่ iChat, iMessage และ PhotoBooth 
  2. เปิดแอพพลิเคชั่นเดียวเท่านั้น และใช้กล้อง FaceTime
  3. หากปัญหายังคงอยู่และคุณใช้กล้องภายนอก ถอดสายต่อจากคอมพิวเตอร์และกล้อง รอสองสามวินาที และเสียบสายกลับเข้าในกล้องกับคอมพิวเตอร์ให้แน่น (โดยไม่ต้องออกแรงกด)

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: