การใช้งานสำหรับพอร์ต USB ของ AirPort Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express

พอร์ต USB บน AirPort Time Capsule, เครื่องสถานีฐาน AirPort Extreme หรือ AirPort Express มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ USB อื่นๆ อย่างเช่น โมเดมบรอดแบนด์ ลำโพงหรือแป้นพิมพ์

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

AirPort Time Capsule 802.11ac และ AirPort Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 1- 4)

  • ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่มีกำลังไฟในตัว
  • เครื่องพิมพ์ USB
  • ฮับ USB ที่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ USB และ/หรือ เครื่องพิมพ์ได้จำนวนมาก

AirPort Extreme 802.11ac และ AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 1 - 5)

  • ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่มีกำลังไฟในตัว
  • เครื่องพิมพ์ USB
  • ฮับ USB ที่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ USB และ/หรือ เครื่องพิมพ์ได้จำนวนมาก

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 2) และ AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 1)

  • เครื่องพิมพ์ USB

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุสำหรับโมเด็มบรอดแบนด์

การเชื่อมต่อกับโมเด็มบรอดแบนด์ อย่างเช่น สายเคเบิลและ DSL โปรดใช้ Ethernet หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของคุณใช้โมเด็ม USB โปรดติดต่อผู้ให้บริการสำหรับวิธีการอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: