เกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด RAM ระบบทดสอบตนเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงรหัสข้อผิดพลาด RAM POST ใน Mac ที่ใช้ Intel

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel จะใช้ทั้งเสียงและการกะพริบของไฟ LED เพื่อแสดงรหัสข้อผิดพลาด POST Macintosh บางรุ่นที่ใหม่กว่าจะใช้เพียงเสียงการเริ่มต้นระบบเท่านั้นในการแสดงสภาวะข้อผิดพลาด

หาก Mac ตรวจไม่พบ Random Access Memory (RAM) หรือหาก RAM ที่ติดตั้งนั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะ จอแสดงผลจะยังคงเป็นสีดำ แต่ไฟ LED ที่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ (หากมี) จะกะพริบหนึ่งครั้งต่อวินาทีเพื่อแสดงถึงข้อผิดพลาด สภาวะข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก RAM เสียหายทางกายภาพ, ใช้ RAM ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มี RAM ติดตั้งอยู่

RAM บางชนิดอาจดูเหมือนว่าทดสอบ POST ผ่าน แต่ระบบปฏิบัติการยังใช้หน่วยความจำไม่ได้ ในกรณีนี้ Mac จะแสดงหน้าจอเป็นสีเทา คุณจะได้ยินเสียงสามเสียง และไฟ LED ที่ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (หากมี) จะกะพริบสามครั้ง นิ่งไปครู่หนึ่ง และจะทำเช่นนี้ซ้ำจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิดเครื่อง

ในการแก้ปัญหานี้ ก่อนอื่นให้ขยับตำแหน่งหน่วยความจำให้เข้าที่แล้วทดสอบคอมพิวเตอร์ หากทดสอบ POST หน่วยความจำแล้วยังไม่ผ่านอีกครั้ง ให้ลองใช้หน่วยความจำที่ตรวจสอบแล้วว่าใช้งานได้บนระบบอื่น (อาทิ "มีประวัติว่าทำงานปกติ") หรือหน่วยความจำใหม่

วันที่เผยแพร่: