ความแตกต่างระหว่าง "แผ่นดิสก์ (disc)" และ "ดิสก์ (disk)" คืออะไร

อาจออกเสียงเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่างกันระหว่างคำว่าแผ่นดิสก์ (disc) และดิสก์ (disk)

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

แผ่นดิสก์

แผ่นดิสก์หมายถึงสื่อออปติคอล เช่น แผ่น CD เสียง, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM หรือแผ่นดิสก์วิดีโอ DVD แผ่นดิสก์บางชนิดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) ส่วนชนิดอื่นจะอนุญาตให้คุณ เขียนเนื้อหา (เขียนไฟล์) ลงในแผ่นดิสก์ได้หนึ่งครั้ง (อย่างเช่น แผ่น CD-R หรือ DVD-R เว้นแต่คุณจะทำการเขียนแบบ มัลติเซสชั่น) และบางชนิดสามารถลบแล้วเขียนใหม่ได้หลายครั้ง (อย่างเช่นแผ่น CD-RW, DVD-RW, และ DVD-RAM)

แผ่นดิสก์ทุกชนิดจะสามารถถอดออกได้ นั่นหมายถึงเวลาที่คุณต่อเชื่อมหรือดีดแผ่นดิสก์ออกจากเดสก์ท็อปหรือ Finder ของคุณ แผ่นดิสก์จะเด้งออกมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดิสก์

ดิสก์หมายถึงสื่อแม่เหล็ก อย่างเช่น แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ ดิสก์ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ดิสก์สามารถเขียนใหม่ได้เสมอ เว้นแต่จะตั้งใจล็อกหรือป้องกันการเขียนไว้ คุณสามารถ สร้างพาร์ติชั่น ดิกส์ให้เป็นดิสก์โวลุ่มเล็กๆ ได้หลายพาร์ติชั่นด้วย

โดยปกติแล้วดิสก์จะอยู่ข้างในเคสโลหะหรือพลาสติก (บ่อยครั้ง ดิสก์และกลไกที่ห่อหุ้มจะเรียกรวมๆ ว่า "ฮาร์ดไดรฟ์")

วันที่เผยแพร่: