เกี่ยวกับแผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์ (Mac ที่ใช้ Intel)

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์ที่รวมอยู่ใน Mac ที่ใช้ Intel

 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

แผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์สามารถกู้คืนเฟิร์มแวร์ของคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่ใช้ Intel

หมายเหตุ: การกู้คืนเฟิร์มแวร์จะรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างของคอมพิวเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถใช้แผ่น CD นี้เพื่อกู้คืนเฟิร์มแวร์หลังจากการอัพเดทถูกขัดจังหวะหรือไม่สำเร็จเท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสถานะนี้แล้ว คุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และสร้าง CD บนคอมพิวเตอร์ Macintosh อีกเครื่องหนึ่ง หรือนำคอมพิวเตอร์ของคุณไปที่ Apple Store หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อกู้คืนเฟิร์มแวร์ของคุณ แผ่น CD นี้สามารถสร้างได้บน Mac ที่ใช้ PowerPC หรือ Intel แต่จะใช้ได้กับ Mac ที่ใช้ Intel เท่านั้น

หมายเหตุ: หากทำการอัพเดทสำเร็จแล้วจะไม่สามารถใช้ CD นี้เพื่อทำให้เฟิร์มแวร์ของคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่ใช้ Intel ให้กลับเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้

ดาวน์โหลดภาพแผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์ที่ถูกต้อง

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับแผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์ได้จาก รายการดาวน์โหลดของ Apple คอมพิวเตอร์ที่ต่างกันจะใช้เวอร์ชั่นของแผ่น CD การกู้คืนต่างกัน ตารางในหน้าดาวน์โหลดแต่ละหน้าจะระบุรุ่นที่เหมาะสมสำหรับภาพแผ่น CD การกู้คืน เพื่อดูข้อมูลรุ่น Mac ของคุณ (ตัวระบุรุ่น) โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้แผ่น CD ด้วย

 1. จากเมนู Apple เลือก เกี่ยวกับ Mac นี้
 2. คลิกปุ่ม "ข้อมูลเพิ่มเติม" ซึ่งจะเปิด ตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ
 3. ตัวระบุรุ่นจะอยู่ใน ภาพรวมฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นหน้าต่างแรกที่คุณควรจะเห็น โดยจะมีลักษณะเช่นนี้: "MacBookPro 2.1"
 4. เปรียบเทียบข้อมูลรุ่นกับรายการในหน้าดาวน์โหลดเพื่อเลือกภาพแผ่น CD การกู้คืนที่ถูกต้องเพื่อ ดาวน์โหลด สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ด้วยแผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์

เพื่อกู้คืนเฟิร์มแวร์ของคอมพิวเตอร์ ก่อนอื่นคุณต้องสร้างแผ่น CD โดยใช้ภาพดิสก์ที่ชื่อ "FirmwareRestorationCD.dmg" โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด ยูทิลิตี้ดิสก์ (ซึ่งอยู่ที่ /แอพพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้)
 2. คลิกไอคอนเขียนแผ่น หรือเลือกรายการเมนู "เขียนแผ่น..." จากเมนูภาพ
 3. ไปยังตำแหน่งที่มี FirmwareRestorationCD.dmg อยู่ และคลิกปุ่ม เขียนแผ่น
 4. ใส่แผ่น CD เปล่าที่สามารถบันทึกได้
 5. คลิกปุ่ม เขียนแผ่น เพื่อสร้างแผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ไฟล์จะถูกเขียนลงบนแผ่นดิสก์

  ต่อไป ให้ใช้แผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์เพื่อกู้คืนเฟิร์มแวร์ของคุณ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังกู้คืนนั้นเสียบอยู่กับเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC อยู่
 7. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ ไฟ LED พักเครื่องจะกะพริบเร็วๆ จากนั้นช้าๆ และเร็วๆ (กะพริบเร็วๆ 3 ครั้ง กะพริบช้าๆ 3 ครั้ง กะพริบเร็วๆ 3 ครั้ง)

  บน Mac ที่ไม่มีไฟ LED พักเครื่อง จะใช้เสียงแทน กดค้างปุ่มเปิดปิดจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงดังยาว 3 ครั้ง จากนั้นดังสั้น 3 ครั้ง แล้วดังยาว 3 ครั้ง

  บน Mac ที่ใช้ไดรฟ์ออปติคอลที่มีถาดโหลด ถาดจะเปิดเพื่อให้ใส่แผ่น CD การกู้คืน
 8. ใส่แผ่น CD การกู้คืนเฟิร์มแวร์ในขณะที่ไฟกะพริบหรือมีเสียงดังขึ้น จากนั้นปล่อยปุ่มเปิดปิด จะมีเสียงดังยาวหนึ่งครั้งเมื่อกระบวนการกู้คืนเริ่มต้นขึ้น

แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏใต้โลโก้ Apple บนหน้าจอสีเทา แถบแสดงความคืบหน้าจะบ่งบอกว่าเฟิร์มแวร์กำลังอยู่ระหว่างการอัพเดท อย่า ถอดสายไฟ ปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในระหว่างการอัพเดท ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นกระบวนการกู้คืนใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 6

คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากเฟิร์มแวร์อัพเดทแล้ว

วันที่เผยแพร่: