ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าที่เข้ากันได้

หากคุณพยายามใช้ macOS ที่เข้ากันไม่ได้ Mac ของคุณอาจเริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ หรืออาจทำงานผิดปกติ

หากคุณพยายามเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณจากฮาร์ดดิสก์หรือข้อมูลสำรอง Time Machine ที่มีเวอร์ชั่นหรือรุ่นของ macOS ที่เข้ากันไม่ได้ คุณอาจพบอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือแสดงสัญลักษณ์ห้ามเมื่อเริ่มต้นระบบ
 • คุณเห็นข้อความระบุว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Mac เวอร์ชั่นที่ไม่สนับสนุนหรือไม่ถูกต้อง
 • Mac ของคุณไม่ตอบสนองต่อแทร็คแพด เมาส์ หรือคีย์บอร์ด
 • แอพจบการทำงานโดยไม่คาดหมาย
 • Mac ของคุณไม่พักเครื่องหรือปลุก
 • คุณไม่ได้ยินเสียงใดจาก Mac ของคุณ
 • พัดลมใน Mac ส่งเสียงดังกว่าเดิม เนื่องจากหมุนเร็วขึ้น
 • ภาพบนจอแสดงผลของคุณดูเหมือนจะหดลง หรือมีแถบสีดำรอบๆ หรือมีสีจาง
 • คุณไม่สามารถใช้ Bluetooth หรือ Wi-Fi

ระบบปฏิบัติการ Mac รุ่นใดที่เข้ากันได้

เวอร์ชั่นของ macOS ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดที่ใช้งานร่วมกับ Mac รุ่นนั้นได้ ในการดูว่า Mac ของคุณใช้งานร่วมกับ macOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบความต้องการของระบบ ดังนี้

หาก Mac ของคุณไม่เริ่มต้นระบบจาก macOS เวอร์ชั่นที่เข้ากันได้ Mac ของคุณอาจต้องใช้รุ่นเฉพาะของเวอร์ชั่นนั้น หากต้องการทราบบิลด์ที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้

 • ใช้การกู้คืน macOS Recovery เพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้ง จากเครื่อง Mac ที่ได้รับผลกระทบ
 • หรืออัปเกรดเป็น macOS รุ่นใหม่กว่า 
วันที่เผยแพร่: