ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าที่เข้ากันได้

หากคุณพยายามใช้ macOS ที่เข้ากันไม่ได้ Mac ของคุณอาจเริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ หรืออาจทำงานผิดปกติ

หากคุณพยายามเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณจากฮาร์ดดิสก์หรือข้อมูลสำรอง Time Machine ที่มีเวอร์ชั่นหรือรุ่นของ macOS ที่เข้ากันไม่ได้ คุณอาจพบอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือแสดงสัญลักษณ์ห้ามเมื่อเริ่มต้นระบบ
  • คุณเห็นข้อความระบุว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Mac เวอร์ชั่นที่ไม่สนับสนุนหรือไม่ถูกต้อง
  • Mac ของคุณไม่ตอบสนองต่อแทร็คแพด เมาส์ หรือคีย์บอร์ด
  • แอพจบการทำงานโดยไม่คาดหมาย
  • Mac ของคุณไม่พักเครื่องหรือปลุก
  • คุณไม่ได้ยินเสียงใดจาก Mac ของคุณ
  • พัดลมใน Mac ส่งเสียงดังกว่าเดิม เนื่องจากหมุนเร็วขึ้น
  • ภาพบนจอแสดงผลของคุณดูเหมือนจะหดลง หรือมีแถบสีดำรอบๆ หรือมีสีจาง
  • คุณไม่สามารถใช้ Bluetooth หรือ Wi-Fi

ระบบปฏิบัติการ Mac รุ่นใดที่เข้ากันได้

เวอร์ชั่นของ macOS ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดที่ใช้งานร่วมกับ Mac รุ่นนั้นได้ ในการดูว่า Mac ของคุณใช้งานร่วมกับ macOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบความต้องการของระบบ ดังนี้

หาก Mac ของคุณไม่เริ่มต้นระบบจาก macOS เวอร์ชั่นที่เข้ากันได้ Mac ของคุณอาจต้องใช้รุ่นเฉพาะของเวอร์ชั่นนั้น เพื่อให้ได้รับรุ่นที่ถูกต้อง ให้ติดตั้ง macOS อีกครั้งหรืออัพเกรดเป็น macOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: